Udbuddet af slagteklare grise stiger lidt

Det europæiske slagtesvinemarked bevæger sig sidelæns i denne slagteuge. De fleste noteringer er uændrede, mens nogle få europæiske noteringer op- og nedjusteres lidt, skriver Danske Svineproducenter.

Stigningen i slagtesvineudbuddet i Europa kommer senere i år og vil være mindre end i tidligere år, skriver Danske Svineproducenter.

Som følge heraf kan slagtekapaciteterne ikke fyldes. Derudover stiger omkostningerne til energi, personale og transport. Det er meget vanskeligt at opnå tilsvarende prisstigninger på kødmarkedet, da forbrugerne på tværs af grænserne bliver mere og mere prisfølsomme og tilbageholdende i forbruget.

Der rapporteres om uændrede noteringer fra Tyskland, Danmark, Spanien og Østrig. Det fortsat lave udbud af slagteklare grise stabiliserer markedssituationen specielt i Tyskland. Den tyske notering er i midten i den europæiske prissammenligning af de fem EU-lande med flest svin. Den danske notering er på sidstepladsen i denne sammenligning. Ifølge Danish Crown er det danske marked uændret og i balance.

Faldende pund

Da pundet har tabt værdi overfor euroen, er der i øjeblikket vanskelige prisforhandlinger med Storbritannien. Der rapporteres også om en uændret prisudvikling fra Spanien. Udbuddet af slagtesvin stiger sæsonmæssigt, og den gennemsnitlige slagtevægt stiger med yderligere 900 gram. 

Ifølge den spanske markedsorganisation Mercolleida er den gennemsnitlige slagtevægt alligevel 2 kilo under det foregående års niveau. Udbuddet, som står til rådighed, er godt efterspurgt af de spanske slagterier.

På det franske slagtesvinemarked er noteringen fortsat stabil, mens slagtesvineudbuddet er lille. Det italienske marked viste en moderat stigende tendens indtil for nylig, da udbuddet ikke har dækket efterspørgslen på det seneste.

I Belgien måtte griseproducenterne derimod notere sig et moderat prisfald. På grund af et stigende slagtesvineudbud og manglende impulser på kødmarkedet faldt den korrigerede notering med 2,5 cent (ca. 19 øre). I Holland faldt Beurs-noteringen med én cent (ca. 7,5 øre) som følge af et stigende pres fra de hollandske slagterier.

Prisstigningen på 3 cent (ca. 22 øre) i uge 37 blev ikke accepteret af slagterierne, som således hævede deres afregningspriser med kun én cent (ca. 7,5 øre). I den seneste uge var de hollandske slagteriers afregningspriser uændrede.

Mens udbuddet stiger lidt, er markedssituationen på det tyske slagtesvinemarked fortsat i balance og uændret i begyndelsen af ugen.
 

Læs også