Eksporten af afgrøder skuffer fælt

Alt imens afgrødepriserne stryger i vejret, så viser nye tal fra det amerikanske landbrugsministerium, at eksporten af afgrøder ud af USA ikke ligefrem er den bedste. Især skuffer salget af sojabønner.

Alt imens afgrødepriserne stryger i vejret, så viser nye tal fra det amerikanske landbrugsministerium, at eksporten af afgrøder ud af USA ikke ligefrem er den bedste. Arkivfoto
Alt imens afgrødepriserne stryger i vejret, så viser nye tal fra det amerikanske landbrugsministerium, at eksporten af afgrøder ud af USA ikke ligefrem er den bedste. Arkivfoto

Den ugentlige opgørelse fra det amerikanske landbrugsministerium over eksporten med afgrøder ud af USA betragtes som en rettesnor for, hvordan det generelt set ser ud med hensyn til efterspørgslen efter afgrøder ude på verdensmarkedet.

Og det ser åbenbart ikke ud til, at der er en specielt stor efterspørgsel efter afgrøder for tiden. Således var denne uges opgørelse over eksporten af afgrøder ud af USA en slem skuffelse, set i forhold til hvad der lå af forventninger i markedet.

Største og mest prisnegative overraskelse var eksporten af sojabønner for ugen der sluttede den 31 december. Her blev der således kun eksporteret 116 tusinde tons sojabønner ud af USA. Til sammenligning lå der i markedet en forventning til en eksport af sojabønner på godt 1 millioner tons.

Det må dermed siges at være lidt af en overraskelse og umiddelbart burde den skuffende eksport sætte gang i en svækkelse af prisen for sojabønner og afgrøder generelt set.

Det er blot ikke tilfældet. I stedet fortsætter prisen for sojabønner op. Forklaringen herpå skal vi finde i Argentina og Brasilien. For alt imens at efterspørgslen har været aftagende, så kæmper de sydamerikanske sojaproducenter med voldsomt tørre vejrforhold.

De to lande står for størstedelen af verdensproduktionen af sojabønner og det ser ud til at de i år, ikke kan producere de mængder af sojabønner, som normalt gør sig gældende. Derfor ignoreres de skuffende eksporttal af markedet og i stedet stiger prisen for sojabønner på frygt for en strammere forsyningssituation i 2021.

Ringe eksport af majs og hvede

Det går heller ikke alt for godt med at få afskibet hverken hvede eller majs ud af USA for tiden. Således viser opgørelsen fra det amerikanske landbrugsministerium, at der i ugen op imod årets afslutning kun blev eksporteret 281 tusinde tons hvede ud af USA, hvilket skal holdes op imod de godt 500 tusinde tons, der var forventet i markedet.

Med hensyn til majs lød eksporten blot på 749 tusinde tons, hvilket også var en skuffelse, set i forhold til de 1,2 millioner tons, der var forventet i markedet.

Ikke desto mindre, så fasholder kornpriserne de kraftige prisstigninger, der har gjort sig gældende hen over de seneste måneder og specielt de sidste uger op mod årsskiftet. Der er ikke tegn til at afgrødepriserne generelt set er færdige med at gå op. Især ikke når det der betragtes som prissvagt nyt, bliver ignoreret i markedet.

Lige nu er der fokus på Sydamerika

Hvor fokus på afgrødemarkedet hen over 2020 var koncentreret omkring den eskalerende efterspørgsel fra specielt kinesisk side, så er fokus nu i stedet flyttet over på en frygt for et faldende sydamerikansk og dermed også et faldende globalt udbud af afgrøder.

De skuffende eksporttal, som det amerikanske landbrugsministerium præsenterede torsdag aften skyldes, at Kina har trukket sig fra markedet for en stund. Men det er også kun for en stund. For Kina har fortsat et kæmpe underskud af afgrøder, efter at de hen over de seneste nu godt to år har solgt ud af de statsstyrede lagre.

Samtidig er Kina godt i gang med at opbygge deres svinebestand igen, efter at have været hårdt ramt af den afrikanske svinepest siden 2018. Derfor skal Kina fortsat i markedet for at købe afgrøder til foder.

Jeg forventer at den store kinesiske efterspørgsel efter afgrøder i kombination med de ugunstige tørre vejrforhold i Sydamerika, vil få afgrødepriser over en bred kam til at fortsætte godt op i den kommende tid.

Læs også

Imponerende efterspørgsel efter sojabønner
Korrektion på afgrødemarkedet
Bank: Rapporter om nye udbrud af ASF i Kina
Guldprisen kommer op igen og det er ikke gode tegn
Kinas import af sojabønner er i eksplosiv vækst
Kinas import af sojabønner er i eksplosiv vækst