De faldende knive

Når aktierne falder så kraftigt, som det har været tilfældet hen over de seneste uger, så kan man måske tænke, at det er et signal til, at man skal begynde at købe op. Men det er forkert. Helt forkert. Det at købe aktier der falder, svarer til at gribe faldende knive og det kan blive en blodig affære.

Vi har oplevet et massivt kursfald på aktiemarkedet hen over de seneste uger. Kursfaldet er med stor sandsynlighed langt fra slut endnu. Selvom der skulle komme en hurtig kur mod coronavirus og selvom verden hurtigt igen skulle komme tilbage til en mere normal tilstand igen, så har de seneste ugers nedlukning af verdenssamfundet allerede skabt nogle uoverskuelige konsekvenser for alverdens virksomheder. Vi ved endnu ikke, hvad det betyder for de kommende regnskaber, der vil blive fremlagt i de kommende kvartaler og måske endda år. Men det bliver næppe opløftende læsning.

Det er så spørgsmålet om hjælpepakker og rentenedsættelser kan afhjælpe bundlinjer, sikre jobs og hvad der ellers måtte opstå af nærmest uoverskuelige situationer i den kommende tid. Jeg sætter min tvivl ttil, at regeringer og centralbanker vil kunne afrette det, der formentlig bliver den største krise i vores livstid.

Afvent, afvent, afvent

Som investor håber jeg du har fulgt min anbefaling om at være ude af aktiemarkedet. Hvis ikke så løber du fortsat en meget stor risiko for tab.

Har du solgt ud af porteføljen, så er det endnu ikke tid til at købe op i aktier eller for den sags skyld tid til at lave nogle investeringer af nogen som helst art lige nu. Alt er ganske enkelt for usikkert lige nu. Du vil uanset hvordan vi vender og drejer situationen, løbe en alt for stor risiko for tab ved at investere den dag i dag. Vi skal have signaler for at investere, før vi gør det og lige nu ser jeg ingen signaler nogle steder. Ikke en gang i guld.

Guldprisen falder, hvilket er yderst usædvanligt, i en situation hvor aktierne dykker så kraftigt som tilfældet er. Normalt ville guldprisen stige i den her situation og råvarer, såvel som afgrøder, burde lukrere på, at investorerne søger ud af aktiemarkedet. Det er blot ikke tilfældet. For vi står i en meget usædvanlig situation. En situation hvor guld ikke en gang er sikker havn. Forklaringen på at guldprisen falder i takt med aktiemarkedet er af en ret teknisk karakter, der fortæller os, at fremtiden er usikker som aldrig før. Faldet i guldprisen skyldes, at investorerne har brug for penge til at lukke hullerne fra de tab, de oplever på aktiemarkedet. Og der er ikke tegn til at guldprisen skal op lige foreløbigt. Ligeledes er der ikke tegn til at aktiemarkedet skal rette sig op lige foreløbigt.

Aktierne kan falde meget mere

Vi vil opleve dage i den kommende tid, hvor aktierne pludseligt stiger kraftigt. Formentlig fordi at centralbanker over en bred kam vil sænke renter og regeringer vil give rundhåndet ud af statskasserne. Men det er ikke et tegn til at købe. Tværtimod vil stigninger på aktiemarkedet være muligheder for at sælge ud. Indtil videre.

For at perspektivere situationen, så vil jeg kigge lidt nærmere på det ledende europæiske og tyske aktieindex, DAX30. Til trods for at det tyske aktieindex er faldet med godt og vel 40 procent hen over blot tre uger, så ligger vi trods alt stadigvæk på et niveau der ligger over de topniveauer, der gjorde sig gældende inden finanskrisen satte ind tilbage i 2007 og 2008. Vi står overfor en krise vi ikke kan beregne konsekvenserne af lige nu. Vi ved ikke hvornår verden er tilbage på fode igen - endnu. Situationen er langt mere kritisk og uforudsigelig, set i forhold til situationen inden finanskrisen i 2007 og 2008. Derfor er det også muligt, at vi skal længere ned på aktiemarkedet. Meget længere ned.

Men det vender også rundt igen på et tidspunkt og når aktierne igen begynder at udvise tegn på at skulle op, så vil der opstå en masse muligheder. Lige nu er der bare ikke nogle tegn, der ud fra teknisk analyse fortæller mig, at aktierne skal til at stige. Den tekniske analyse fortalte mig for et par år siden at man som investor skulle sælge ud af sin portefølje. Det viste sig at være rigtigt. Lige nu fortæller den tekniske analyse mig, at vi skal længere ned på aktiemarkedet og jeg har absolut ingen signaler til at investere. Så hvis du går med tanker om at købe aktier nu, så længe vi ikke har signifikante signaler til at købe, så vil det i min optik svare til at gribe faldende knive og det kan være meget svært at gribe skaftet.

Når jeg får signaler til igen at købe aktier, skal jeg nok sige til. Der kan gå uger. Der kan også gå måneder og måske endda år, før jeg ser muligheder i aktiemarkedet igen. Lige nu ser jeg det bare ikke, men jeg leder med lys og lygte og siger til når det er.

Læs også