bannerPos

Markedsnoter: Chokprognose for majs ryster stadig

Redaktionen

13-06-2019 06:42

De voldsomme nedjusteringer for de amerikanske majsudbytter med 10 bushels pr. acre i den nye Wasde-rapport fra det amerikanske landbrugsministerium endte med at være prisunderstøttende for majs i Chicago, og samtidig trak det priserne for hvede opad. Det skriver Jyske Markets fra Jyske Bank i en kommentarafgrøde.

Globalt medfører det, at de forbrugsjusterede lagre falder et par procentpoint til 25,6 procent ultimo næste sæson. Noget mere alvorligt ser det ud, hvis vi trækker Kina ud af ligningen, her falder de forbrugsjusterede lagre til blot 11,5 procent. Majspriserne steg indledningsvist 3 procent på rapporten, og stigningen holdt stort set frem til lukning tirsdag.

- Heldigvis så vi i sidste uge en pæn fremgang i tilsåningen af de amerikanske majsarealer, og denne optimisme kan være en medvirkende årsag til at prisstigningen ikke er fortsat her hen over natten, hvor Chicago handler med små fald. Men det betyder også at majsmarkedet bevæger sig på en knivsæg, og der skal ikke mange produktionsforstyrrende nyheder til, før der sendes nye risikopræmier ind i den amerikanske majs, skriver selskabet i en analyse.

- I slutningen af juni måned vil ministeriet udgive en kvartalsrapport for den indenlandske amerikanske forsyningsbalance, som også omfatter estimater for majsarealerne på baggrund af undersøgelsesbaserede indikationer fra landmændene. Majspriserne kæmper med at blive sendt højere, og det foreløbige toppunkt har tidligere ageret toppunkt i juli måned 2015 og juni måned 2016. Spørgsmålet er bare, om historien gentager sig, skriver Jyske Markets.

Danske svineslagtninger er fortsat faldende

Mens den danske eksport af svinekød til Asien er på hastig fremmarch, er antallet af slagtninger i Danmark fortsat faldende.

Tal fra Klassificeringskontrollen, der dækker over en samlet total på op mod 98 procent af samtlige slagtninger viser, at der i de første 22 uger af 2019 var sket et fald på seks procent på antallet af indleverede slagtesvin på danske slagterier. Samtidig er afsætningssituationen uændret fra de foregående uger.

På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau i denne uge. Det skriver Markedsnyt for grisekød fra Landbrug & Fødevarer.

Ligeledes til det engelske baconmarked sker handlen til stort set uforandret prisniveau. Til markederne udenfor Europa rapporteres der om en rolig efterspørgsel fra Kina i disse uger, mens der er en stabil afsætning til Japan.

Olien fortsætter sit styrtdyk

Det er ikke så længe siden, at der var en forventning om prisstigninger på olie op mod 80 US-dollars pr. tønde. Men det ser ud til at være langt væk fra virkelighedens verden, hvis man ser på den seneste udvikling på oliemarkederne.

Onsdag faldt prisen på Brent-råolie med massive 2,7 procent til cirka 60 dollars pr. tønde, mens WTI-futuren faldt til cirka 51 dollars, et fald på 2,9 procent. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er den langvarige handelskrig mellem USA og Kina, der må tage sin del af skylden for den seneste udvikling. Men også Ruslands interesse i at fortsætte samarbejdet med OPEC-landene om at begrænse produktionen af olie har haft en stor betydning for udviklingen. I næste måned holder OPEC+ landene et nyt møde, hvor de skal tage stilling til, om de vil fortsætte deres selvvalgte handelsrestriktioner.

Planteavl med fokus på fremavl

På Lyngbygård Gods ved Aarhus er der stærke traditioner for at arbejde med fremavl, og der arbejdes intensivt på at optimere og tilpasse sædskiftet i den henseende.

Behov for mere inddragelse af lokal viden i de næste vandområdeplaner

Der er ikke nok fokus på inddragelse af lokal viden i det arbejdsprogram, som beskriver processen i arbejdet frem mod de næste vandområdeplaner, mener man i Landbrug & Fødevarer.

NIR-scanning på fodergangen

Et NIR-system på fuldfodervognen kan både sikre den rette mængde tørstof og en ensartet blanding. Der er dog en række andre ting, der skal styr på, før NIR giver værdi.

Arla holder priserne i ro igen

Det er nu over et år siden, Arla sidst ændrede deres afregningspriser. Mejerijkoncernen oplyser mandag, at man ikke ændrer priserne i juli måned. Dermed er afregningspriserne fortsat på det samme niveau som for et år siden.
Side 1 af 1573 (31449 artikler)Prev1234567157115721573Next