Nu korrigerer hvedeprisen ned

Til trods for en WASDE-rapport fra det amerikanske landbrugsministerium, der faktisk var prisneutral for hvede, så har hvedeprisen nu påbegyndt en nedadgående korrektion. Hvorvidt det betyder, at hvedeprisen nu er færdig med at stige frem mod næste sommer er dog tvivlsomt.

Hvedeprisen falder, efter at det amerikanske landbrugsministerium kom med deres månedlige rapport over den globale afgrødeforsyning tirsdag aften. Det var nu ikke fordi rapporten var prissvag for hvedens vedkommende. Men det var den til gengæld for majs og det er den prissvage majs, der nu også har sat gang i en nedtur for hvedens vedkommende.

Prisstærk rapport for USA

Isoleret set for USA var rapporten i virkeligheden til den prisstærke side for hvedens vedkommende. Således blev det amerikanske slutlager for sæsonen 2019 og 2020 sat til 974 millioner bushels. Det er for det første et godt stykke under lageret for sæsonen inden, der lød på 1.080 millioner bushels. For det andet er det en nedskrivning i forhold til lagerestimatet, der blev offentliggjort i sidste måned på 1.014 millioner bushels. Sidst men ikke mindst var det nye estimat på 974 millioner bushels godt under de 1.004 millioner bushels, der var forventet i markedet. Så set isoleret ud fra et amerikansk synspunkt, så var rapporten derfor prisstærk for hvedens vedkommende.

Prissvag rapport globalt set

MEN samtidig med at det amerikanske slutlager med hvede blev skrevet ned, så blev det globale lager med hvede for sæsonen 2019 og 2020 skrevet en anelse op i forhold til seneste estimat fra november måned. Således lyder det nye estimat for det globale hvedelager nu på 289,5 millioner tons, hvilket skal sammenholdes med de 288,3 millioner tons, som estimatet lød på i sidste måned. Samtidig var det nye estimat på 289,5 millioner tons et godt stykke over de 286 millioner tons, der var forventet i markedet. Ydermere vil der, hvis vi kan tage estimaterne fra det amerikanske landbrugsministerium for gode vare, være tale om en stigning i det globale hvedelager i forhold til sidste sæson. Således blev slutlageret for sæsonen 2018 og 2019 på 277,9 millioner tons.

Kan det passe?

Med en prisstærk rapport for det amerikanske hvedelager og en prissvag rapport for det globale lager, står vi sammenlagt tilbage med en rapport, der stort set var prisneutral for hvedens vedkommende. Dog vil jeg godt sætte et stort spørgsmålstegn ved USDA`s estimat for det globale hvedelager. For med en australsk hvedehøst der ser ud til at gå helt i vasken på grund af ekstrem tørke og med en europæisk hvedehøst, der for 2020 ikke har de bedste perspektiver, på grund af vanskelige vejrforhold under såning, så bliver den globale hvedeproduktion i 2020 næppe så meget højere end den gjorde i 2019.

Jeg tror med andre ord ikke på de seneste estimater fra det amerikanske landbrugsministerium med hensyn til den globale hvedeforsyning. Ikke desto mindre må vi konstatere, at den europæiske hvedepris falder, som en konsekvens af denne måneds WASDE-rapport fra det amerikanske landbrugsministerium. Der er dog indtil videre blot tale om en nedadgående korrektion, imod den ret markante prisstigning vi har oplevet i hvedeprisen siden september måned og jeg vil derfor ikke gå i salgspanik.

Læs også