bannerPos

Markedsnoter: Uændret notering for ungtyre og kreaturer

Redaktionen

11-09-2019 16:52

Markedet for okse- og kalvekød ligger fortsat på et uforandret niveau, og slagtningerne ligger stadigvæk i den lave ende af skalaen, meddeler Danish Crown.

- Afsætningen på hjemmemarkedet er normal for årstiden, og det er hakkekødet, der er mest efterspurgt. Grillsæsonen er ovre, og derfor er afsætningen af de dyrere udskæringer udfordret.

- I Sydeuropa er billedet det samme, og interessen samler sig om de billigere udskæringer, mens efterspørgslen på rygprodukter er mere træg, skriver selskabet i sin markedsberetning.

Hvede strømmer nu ud af EU

I EU er hvedeeksporten kommet op i gear nu, hvor høsten er kommet i hus.

- De europæiske hvedeforsendelser er opgjort til 4,37 tons siden sæsonstart i juli, sammenlignet med 3,44 mio. tons samme tid sidste år og repræsenterer en fremgang på 27 procent. Rumænien er fortsat top-eksportøren, stærkt forfulgt af Frankrig, skriver Jyske Bank i sin afgrødekommentar.

Skidt vejr i Australien

Der er ikke længere så store forventninger til den australske hvedeproduktion, og også udsigterne for landets canola-produktion er under pres, oplyser Jyske Bank i sin afgrødekommentar.

- Vinterens nedbør var generelt meget under gennemsnittet i alle landbrugsregioner, og nogle steder rekordlave. Og prognoserne er ikke videre opløftende. Australiens meteorologiske institut forventer, at de ufavorable vejrforhold vil fortsætte henover det australske forår og forværre forholdene yderligere i de regioner, hvor vinterafgrøderne i forvejen lider, skriver banken.

Laveste EU-produktion af raps i 13 år

Med et produktionsfald på 3 millioner tons raps fra sidste sæson, og en industriel efterspørgsel, der forbliver robust til trods for lavere forsyninger, vil EU’s import ramme et rekordniveau på 6,1 mio. tons denne sæson med store forsyninger fra Ukraine og Canada, vurderer Jyske Bank i sin afgrødekommentar.

- Vi forbliver positive for prisudsigterne på rapsfrøene, der understøttes yderligere af lette prisstigninger til palmeolien og råolien, lyder det fra banken.

Svinene stiger i Frankrig

Det europæiske slagtesvinemarked ser i denne slagteuge helt uændret ud på nær det franske, skriver Danske Svineproducenter i et nyhedsbrev.

- Frankrig udgør den store undtagelse i prisfastsættelsen. Dér steg den korrigerede notering bemærkelsesværdigt med 5 cent, og behovet for slagteklare svin siges at være steget igen, skriver foreningen.

Ifølge Danske Svineproducenter er tendensen på det tyske slagtesvinemarked, at der er god købelyst i forhold til slagteklare svin.

- Det er ikke kun stykantallet, der stiger, det gør behovet også. Som resultat heraf forventes der, som situationen p.t. ser ud, som minimum en uændret prisudvikling.

Gem sæsonens fosfortilførsel til foråret

DAP har for alvor fundet vej til landets bedrifter, hvor den kvælstofholdige NP-gødning anvendes flittigt – ikke mindst i forbindelse med den højaktuelle efterårsgødskning af vintersædsmarkerne. Men der er god grund til at anvende DAP med omtanke – ellers kan det mærkes på pengepungen og potentielt set også udbyttet.

Peder Philipp stopper i Danish Crown Beef

Efter næsten tre årtier som bestyrelsesmedlem og over 20 år som formand for Danish Crown Beef har Peder Philipp valgt ikke at genopstille, når der er valg senere på året, oplyser Danish Crown.

Firmaer afholder »drop-in« maskindemonstrationer

Så er der mulighed for at afprøve den nye Fendt Vario 942 eller en Fendt Vario 724 i marken, samt se om Dal-Bo’s TriMax udfører et godt stykke arbejde i stubmarkerne.

Vinterklargøring af græsmarken

God overvintring af græsmarken afhænger både af vinteren og korrekt pleje i efteråret for at sikre en robust mark med potentielt højt udbytte til næste års græshøst.

Forbruget af zink er på rette vej

Seges Svineproduktion har i flere år haft fokus på at minimere forbruget af medicinsk zink med henblik på at finde alternative løsninger senest i 2022, når et forbud træder i kraft.

Fire nye traktorer fra John Deere

John Deere har udviklet fire helt nye traktorer i 6M-serien med højere niveauer af komfort, ydeevne, manøvredygtighed og udsyn.
Side 1 af 1634 (32669 artikler)Prev1234567163216331634Next