Entreprenørmaskiner i solid vækst

Volvo CE (Volvo Construction Equipment) har oplevet en vækst i nettosalget på 13 procent i 2. kvartal af 2021 - som følge af større salg i Europa, Nordamerika og Sydamerika.

Solide resultater i andet kvartal for Volvo Construction Equipment

I kølvandet af den kraftige fremgang efter sidste års udfordringer har alle markeder oplevet et stigende salg af enheder i forhold til samme periode 2020 - alle, undtagen Kina, der har registreret en lille nedgang trods stigende salg i årets tre første måneder.

Også ordretilgangen er steget, nemlig med 35 procent, som følge af større bygge- og anlægsaktivitet, høj forbrugertillid og stigende infrastrukturinvesteringer. Det samlede nettosalg i andet kvartal steg med 13 procent til 25.839 millioner svenske kroner (SEK, red.)  mod 22.876 millioner SEK i 2. kvartal af  2020, støttet af en 17 procent stigning i salget af tjenesteydelser.

Korrigeret for valutakursbevægelser steg salget dog med 21 procent. Salget var fortsat størst i Asien, inklusiv Kina, verdens største marked for entreprenørmaskiner, selv om der registreredes et fald på 12 procent på grund af faldende infrastrukturinvesteringer.

Efterspørgslen efter store og mellemstore maskiner var fortsat stor og højere end for kompaktmaskiner. De samlede leveringer steg med 5 procent i 2. kvartal, for det meste som følge af et stort salg i Europa og Nord- og Sydamerika, hvor der for sidstnævntes vedkommende var tale om en stigning i leveringerne på 120 procent i forhold til samme periode året før.

Frem til maj var året kendetegnet ved høj kundeaktivitet på tværs af erhvervssektorer, og blev mere end positivt påvirket af stigende mængder på de europæiske, nordamerikanske og sydamerikanske markeder.

I Europa fortsatte størstedelen af landene deres genopretning og registrerede en 30 procents stigning målt i enheder, i forhold til samme periode sidste år

Læs også