Styr på reglerne for ATV-køretøjer

Hvad er reglerne for ATV-køretøjer (All Terrain Vehicles)? Det kan man se på Færdselsstyrelsens hjemmeside, der i detaljer beskriver de forskellige typer.

ATV'ere findes i mange forskellige udgaver – eksempelvis som en lille pickup med lad som denne Mule-Kawasaki. Arkivfoto

Begrebet »ATV-køretøj« dækker over en type køretøj, der er egnet til offroad kørsel.

Et ATV-Køretøj har fire hjul, og det klassificeres derfor som bil i følge færdselsloven. Køretøjet skal derfor som udgangspunkt opfylde bestemmelserne til bil. I EU-regi betegnes firhjulede ATV-køretøjer som »quadricykler«, og de kan typegodkendes som to- og trehjulede motordrevne køretøjer.

Danmark er forpligtiget til at acceptere ATV-køretøjer, såfremt de er typegodkendt i henhold til det EU-direktiv eller forordning, uanset de ikke opfylder de tekniske bestemmelser til bil i Danmark. Til brug på færdselslovens område skal firhjulede ATV'er registreres som bil.

ATV-køretøjer kan være EU-typegodkendte som traktor. Hvis ATV’en er EU-typegodkendt som traktor med en hastighed på højst 40 kilometer/timen, kan den registreres i Køretøjsregisteret (DMR) som godkendt traktor til ejere eller brugere af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom.

Traktoren må alene anvendes af en ejer eller bruger af en landbrugs-, gartneri- eller skovbrugsejendom, lyder det på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Læs også