DM&E Fyn generalforsamling: Stabil økonomi trods corona

DM&E Fyn’s generalforsamling blev ikke helt som håbet, da mange – inklusive formanden – var ramt af corona. Heldigvis har to års pandemi ikke påvirket medlemsvirksomhedernes økonomiske udvikling.

Først på måneden holdt DM&E’s fynske afdeling generalforsamling hos Kverneland i Kerteminde. Det gav, udover de sædvanlige punkter til en generalforsamling, mulighed for diskussion om, hvorvidt maskinstationer skal tilbyde gødningsspredning med gradueret tildeling, samt gennemgang af Geo Spread gødningsspreder, T6 sprøjte samt 10,2 meter butterfly med bånd.

- Desværre var generalforsamlingen ramt af corona, hvilket betød, at der kun var 23 fremmødte, fortæller formand Helle Lundsgaard, der af selv samme grund havde overladt styringen af forsamlingen til næstformand Bjarke Laursen, Korinth.

Fyldte ordrebøger

Corona ser dog heldigvis ikke ud til at have påvirket DM&E’s medlemsvirksomheders økonomiske udvikling, hvilket glæder formanden.

- Vi har ikke set, at arbejdets udførsel har været hæmmet i stort omfang, da vores branche har levet lidt i sin egen boble, hvor ingen har været tvunget til nedlukning eller restriktioner. Der har været fart over feltet og stort set alle har haft ordrebøgerne fulde, siger hun.

 

DM&E Fyn

  • Består af 69 medlemsvirksomheder
  • Omsætning 644 millioner kroner
    •  Heraf 164 millioner kroner fra agrovirksomheder
    • - 480 millioner kroner fra entreprenørvirksomheder

Udfordret af datokrav og efterafgrøder

Helle Lundsgaard påpeger, at de også rent planteavlsmæssigt kom fornuftigt fra start i 2021.

- Men som alle andre blev vi udfordret af det kolde og våde vejr i april og maj, og særligt majsetableringen blev udfordret med såning helt hen i midten af juni. Heldigvis rettede en varm og stedvis tør sommer op på det frygtede høstresultat, siger hun og fremhæver til trods, at glæden ved høsten blev forstyrret af datokrav om høsttidspunkt og frist for etablering af efterafgrøder.

- Selvom det våde og kolde forår havde taget toppen af udbyttet, især for vårsæden, skal kornet trods alt høstes, inden næste afgrøde kan sås.

- Det milde efterår har dog også sikret en god del vintersæd, som er kommet rigtig godt til vinter, det gælder både for korn og raps. Så med vintersæden godt på vej, og gode lagre af både kartofler og grovfoder, kan man godt begynde at se frem mod 2022 med en vis ro i maven, selvom der stadig lurer sorte skyer i horisonten, som vi er opmærksomme på, lyder det.

Forsyningslovgivning fylder i skoven

I skovarbejdet er det, der har fyldt allermest, arbejdet med den nye forsyningslovgivning om levering af flis til de danske varmeværker.

- DM&E Skov har været med hele vejen. Fra de første samtaler med Energistyrelsen, til prehøringer, høringer og til sidst implementering af den nye lovgivning, understreger Helle Lundsgaard.

Grøn omstilling sætter krav

Også bæredygtighed og den grønne omstilling er begreber, der bliver arbejdet meget med i foreningen.

- Der er ingen tvivl om, at den grønne omstilling sætter store krav til os maskinstationer omkring digital dokumentation af vores arbejde ude på markerne. Det er det første sted, vi i branchen forventer at skulle bidrage til den grønne omstilling.

- Vi skal hjælpe vores kunder med at indsamle data om, hvad der faktisk sker på markerne, så en indsats kan målrettes og efterfølgende dokumenteres.

- Samtidig vil jeg opfordre vores medlemmer til at kigge på, hvad de i forvejen selv gør for at forbedre miljøet og begrænse CO2 udledningen, siger Helle Lundsgaard.

 

De unge vil gerne

Slutteligt slår Helle Lundsgaard fast, at der skal endnu mere fokus på at få elever ud på maskinstationerne.

- Branchen skriger på arbejdskraft. Derfor bliver vi alle nødt til at tage del i oplæringen og få flere elever ud på maskinstationerne, siger hun og understreger, at de unge gerne vil erhvervet.

- Det kan ikke nævnes nok. Få nu fat i de elever. Kontakt Dalum Landbrugsskole eller Kold College og få dem til at lave et match mellem virksomhed og elev. Både elever og virksomheder er forskellige, og ja det kræver noget fra begge parter, men netop arbejdskraften bliver en mangelvare, så det er bare med at sikre sin egen fødekæde, slutter hun.

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig på kommende bestyrelsesmøde.

DM&E Fyn’s bestyrelse

Jens Peter Slæbæk Nielsen, Torneløkke - genvalgt

Morten Andersen, Andersens Maskinstation - genvalgt

Helle Lundsgaard, Egekærslund A/S - genvalgt

Steffen Knudsen, Beierholm I/S - suppleant

Læs også