Knastør halm

Basisvægten på 550 kg for 90x120x240 ballerne har været vanskelig at opnå med årets ekstraordinære tørre halm. Til gengæld glæder ejeren af Halm 80 ApS sig over en halmmængde på normalniveau og det optimale vejrlig for halmbjærgningen.

I de seneste uger er årets afgrøder bjærget i en nem høst med både gode udbytter og uden nævneværdige omkostninger til tørring. Også ved halmbjærgningen er det ekstremt tørre vejr naturligvis en fordel.

- Det giver rigtig gode arbejdsbetingelser, men det giver os også udfordringer. Det har været vanskeligt at presse de normalvis 550 kg i vore 90x120x240 højtryksballer med en så tør halm. Derfor har der skulle presses (og fragtes) flere baller pr. hektar, idet halmmængden - mærkværdigt og heldigvis nok - ikke har været påvirket af tørken, siger indehaveren af Halm 80 ApS i Skalkendrup, Christopher Jensen.

Virksomhedens ialt otte Krone-pressere skal i denne sæson bjærge omkring 75.000 baller fra godt 13.000 hektar på det meste af Fyn. Og hans vurdering er, at halmudbytter ligger på det normale fra 3,5 til 5 tons pr. hektar, alt efter afgrøde.

Halm nok

De store halmmængder leveres på egne seks lastvogne til Fynsværket, Lisbjergværket, Studstrupværket samt Avedøre-værket, hvor det dog primært er indkøbt halm på Sjælland, der leveres dertil. Kontraktmængden er 30.000 tons til værket i Odense, mens andre 30.000 tons leveres til de øvrige kraftvarmeværker. Dertil kommer en mindre eksport, især til Holland. Men det er næsten gået i stå med baggrund i landmændenes alvorlige situation dernede, og dels de høje transportomkostninger.

I forhold til i fjor, hvor vi nærmest måtte presse mellem regnbygerne, og hvor det blev til over 2.000 traktortimer med riverne, har det været helt anderledes problemfrit og mindre omkostningstungt indtil videre i denne sæson. Vi oplever vandindhold helt nede på otte procent ved de første leveringer. Det giver et ekstra tillæg, når vi leverer under basis, som er 13 procent vandindhold.

Det glæder i sagens natur Christopher Jensen, der har købt halm nok til at opfylde sine kontrakter. Derfor siger han nu nej til landmænd, som vil sælge halm på marken.

10 øre mere for halmen

Interessen er blevet skærpet, idet halmprisen for Fynsværket er blevet hævet med 10 øre i forhold til sidste år, som en følge af energikrisen.

- Det kommer vores kunder til gode, da de får de 10 øre mere for halmen på marken. Samtidig har tørken gjort, at høsten er tidligere, og vi har kunnet fjerne halmen nærmest direkte efter mejetærskeren. Det gør, at efterafgrøder og rapsen har kunnet sås tidsnok, og derfor er snitteren på mejetærskeren nok i mindre grad blevet slået til i år.

Christopher Jensen erkender, at netop fristerne for efterafgrøder og rapssåningen kan være en udfordring som halmentreprenør. Sådan har det ikke været i år.

Mere rationelt

Derfor er stemningen i frokoststuen helt afslappet, inden Krone-presserne sendes afsted denne formiddag midt i august, hvor avisen er på besøg. På den hede sommerdag skal de tilsammen presse de daglige 3.500-4.000 stykker 90x120 storballer rundt om på Fyn - for til henad midnat igen at vende hjem til Skalkendrup.

- Det gør det hele meget mere rationelt, når opgaverne kan gøres færdige hvert sted, pointerer halmleverandøren, som selv kører med en af presserne.

- Det slapper jeg rigtig godt af ved midt i den travle sæson, fortæller Christopher Jensen, inden han som den sidste op på formiddagen kører ud ad porten på familievirksomheden.

Halm 80 blev, som navnet indikerer, grundlagt i 1980, da hans far, Jørgen Jensen, hentede den første Hesston 4800 storballepresser til landet fra USA.

Halm 80 ApS

● Halmleverandørvirksomheden i Skalkendrup ved Nyborg blev grundlagt i 1980 af Jørgen Jensen med købet af landets første Hesston 4800 storballepresser. Ejer efter glidende generationsskifte fra 2015-2021 med faderen og fasteren Christa Jensen er sønnen Christopher Jensen

● Bjærger i denne sæson 75.000 baller halm hos kunder over hele Fyn, som afsættes til Fynsværket og andre kraftvarmeværker

● Otte storballepressere (90x120 cm baller), heraf en indlejet. Seks lastvogne til halmtransport

● Halm 80 driver selv 470 hektar og yderligere 300 hektar for Liselund Landbrug ved Ørbæk. Endvidere høstes 200 hektar for kunder som maskinstation

● 10 fastansatte medarbejdere. I de to måneders halmsæson beskæftiges 25 medarbejdere

Læs også