Maskine erstatter nedvisningsmiddel

Det bliver nu forbudt at bruge Reglone, der blandt andet bruges af kartoffelavlere til nedvisning. Men et GUDP-maskinprojekt med deltagelse af Johs. Mertz A/S kan medføre, at avlerne kommer udenom den hurdle.

Produktspecialist Kurt Ødegaard, Johs. Mertz A/S, ser frem til, at Rema Envimax kommer ud og køre i kartoffelmarkerne i løbet af 2020.

Danske kartoffelavlere kan sænke forbruget af pesticider med 88 tons om året. Det er den miljømæssige bundlinje i et projekt med deltagelse af Johs. Mertz A/S, der har fået en bid af GUDP-midlerne.

Maskinforretningen med afdelinger i Nakskov, Nykøbing Falster og Faxe skal bruge pengene på at videreudvikle en hollandsk importeret maskine, der kan underskære og aftoppe kartofler, så væksten stopper på det rigtige tidspunkt, og risikoen for svampesygdomme bliver minimeret.

Maskinen kan være med til at løse den udfordring, kartoffelavlerne står over for, i og med diquat - aktivstoffet i det mest udbredte kemiske nedvisningsmiddel Reglone - er blevet forbudt i hele EU fra februar 2020. 

Skærer toppen fra knolden

Hos Johs. Mertz har man allerede prøvekørt den nye maskine, der lyder navnet Rema Envimax, og de foreløbige resultater er opmuntrende, fortæller produktspecialist Kurt Ødegaard.

- Den er yderst effektiv. Vi stopper væksten i kartofler ved at trække toppen helt væk fra knolden til selve kartoflen, så der ingen forbindelse er fra luften til knolden mere. På den måde kommer der ikke flere sygdomme ned til knolden.

- Når vi kører med maskinen, skærer man også rødderne nede under kartoflerne, så planten er fuldstændig død i det øjeblik, vi har kørt med maskinen. Og når knolden er fuldstændig død, så begynder den at sætte skind med det samme, siger Kurt Ødegaard.

Det betyder, at man kan tage knolden op 14 dage efter, at man har kørt med maskinen. Og på den måde sparer man i hvert fald fire uger i optagningstid.

- Det vil sige, at man kan komme ud og tage kartofler op fire uger, før man kan, i forhold til når man arbejder med kemikalier, siger produktspecialisten.

En enkelt udfordring

Rema Envimax er allerede nu klar til at blive brugt i traditionelle jordtyper. Der er dog en enkelt udfordring tilbage.

- Vi skal have kigget på en knivudformning, der måske skal laves om til brug i de lettere jorde i Danmark, for eksempel i vildmosen. Men det er kun, når vi snakker JB0-organiske jorde, vi ikke kan køre med den traditionelle kniv, fortæller Kurt Ødegaard.

- Det kan godt være, at det tager længere tid, inden den kommer ud i flyvesand og i organiske jorde, fordi vi skal have lavet nogle flere forsøg. Men på de traditionelle jordtyper, altså fra JB2-jorde til JB15, der kan den sagtens køre nu, siger han.

Læs også