bannerPos

Stor jordfordeling giver færre store landbrugsmaskiner på vejene på Djursland

Jeg er glad for, at vi med tørkepakken har fundet yderligere 10 mio. kroner, så vi kan lave meget mere af denne slags jordfordeling i 2019, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Per Jørgensen

Journalist
07-12-2018 13:35
Et areal på størrelse med næsten 6.000 parcelhusgrunde har netop skiftet hænder ved Øster Alling på Djursland. Det gavner både klimaet, landmændene og deres naboer.

42 landmænd ved Øster Alling på Djursland skal fremover køre 5.600 færre kilometer om året for at nå deres marker. Det er godt for klimaet og betyder færre traktorer på vejene. Samtidig sparer landmændene mange penge hvert år på blandt andet brændstof.

Det er resultatet af en kæmpe jordfordeling, der netop har fundet sted på Djursland, hvor 460 hektar jord – eller hvad der svarer til næsten 6.000 parcelhusgrunde – har byttet hænder.

- Det giver rigtig god mening at samle de spredte marker mest muligt. Naboerne slipper for traktor-propper på landevejene, landmanden sparer både tid og brændstof hver eneste gang, han skal arbejde med sin jord, og klimaet kan også mærke, når de store maskiner pludselig ruller væsentligt færre kilometer om året.  Derfor er jeg også glad for, at vi med tørkepakken har fundet yderligere 10 mio. kroner, så vi kan lave meget mere af denne slags jordfordeling i 2019, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Jordfordelingen ved Øster Alling er finansieret af Naturpakken fra 2016, der er en aftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative. En forudsætning for at kunne få en sådan jordfordeling har været, at der i nærheden findes et vådområdeprojekt, som er under realisering. Hermed belønnes lodsejere i de områder, hvor man etablerer vådområder af hensyn til vandmiljøet i vores fjorde. Vådområder renser vandet for kvælstof, hvilket betyder bedre levevilkår for planter, fisk mv.

Mærkbare gevinster i Øster Alling

Kvægproducent Lars Jensen er en af de 42 landmænd, der har deltaget i jordfordelingen i Øster Alling.

- Mine første beregninger viser, at jeg kan spare mindst 1.600 kr. årligt for hver hektar, som jeg får flyttet tættere på gården. Især for mig som kvægproducent har det en enorm betydning, at mine marker ligger tættere på gården og er samlet, fordi jeg producerer grovfoder, der skal slås, rives og snittes fem gange om året. Jeg håber også, at det vil blive bemærket i Øster Alling, når nu jeg ikke kommer igennem hovedgaden med alle mine maskiner flere gange om året, siger kvægproducent Lars Jensen.

Jordfordeling er et kompliceret puslespil, hvor alle brikker skal falde på plads inden en bestemt tidsfrist. Ved Øster Alling har Landbrugsstyrelsen stået for forhandlingerne med de 42 lodsejere, der alle skal ende med en aftale om køb og salg af arealer, som de kan være tilfredse med, så de mange jordlodder kan skifte hænder på én gang.

Fakta:

  • Der er tale om en såkaldt arronderingsjordfordeling, der går ud på at fordele jorden bedre mellem de involverede ejere.
  • Gårdene får dermed en bedre afgrænsning, hvor jorderne ligger mere samlet på den enkelte ejendom end før jordfordelingen.
  • En analyse fra landbrugets videnscenter, SEGES, viser, at en landmand kan spare mellem 100 og 300 kr. for hver kilometer, afstanden mellem gården og marken bliver reduceret hvert år. Samlet sparer det erhvervet i området ved Øster Alling for udgifter på godt 100.000 kr.

Vi herude skaber velfærds-grundlaget

Vi vil gerne producere og bidrage til en sund økonomi, men vi har brug for, at vilkårene for landbruget forbedres markant, påpeger næstformanden for Landbo Syd.

Hestebønner har erstattet soja

Mælkeproducent Martin Agesen, Vestervig, prøvede for første gang at dyrke og fodre med hestebønner sidste år til sine økologiske malkekøer. Ser man bort fra tørken, blev det en så stor succes, at hestebønnerne nu er en fast del af foderplanen.

Nordjyske landmænd vil naturen og miljøet

Ansøgningsrunden for minivådområder 2019 er nu overstået, og her har landmændene i det nordjyske igen vist, at de tager de miljøudfordringer, landbruget står overfor, seriøst.

Landbrugets indtægter faldt med 21 procent sidste år

Selvom tørken gjorde ondt sidste år, blev landbrugets resultat bedre end i 2015 og 2016, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Både økologisk og konventionelt landbrug skal omstille til klimaneutralitet

Både økologisk og konventionel drift er udfordret i forhold til klimaaftrykket. Begge skal omstille til klimaneutralitet, og det skal gå stærkt, skriver Michael Minter fra Concito i en replik til Jens Iversen, Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1545 (30888 artikler)Prev1234567154315441545Next