210 dages sagsbehandlingstid i miljøordning

106 dage. Så lang var Landbrugsstyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for udbetalingssager for projektstøtteordningen miljø- og klimateknologi 2022 pr. 17. juni. Det oplyser fødevareminister Jacob Jensen (V) i et svar til Folketinget.

De 106 dage skal lægges oveni en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 104 dage for selve tilsagnet til projektet. Denne sagsbehandlingstid begyndte, efter ansøgningsrunden lukkede den 10. januar 2023, fremgår det af ministersvaret. Lægger man tallene sammen, er den samlede sagsbehandlingstid dermed i gennemsnit 210 dage.

Årsagen til den lange sagsbehandlingstid er blandt andet, at styrelsen har haft IT-problemer.

- Styrelsen har i januar 2024 indført en forbedret procedure for hurtig udbedring af eventuelle IT-udfordringer, lyder det fra Jacob Jensen, der tilføjer, at landbrugsområdet har hans personlige opmærksomhed, da »det skal være enklere at være landbruger i Danmark, og afbureaukratisering ligger mig meget på sinde«.

Hvad den endelige sagsbehandlingstid i ordningen ender op på, vides først, når Landbrugsstyrelsen er færdig med at behandle udbetalingsanmodningerne.

Læs også