Wermelin starter nyt stort tjek af grundvandet

Tredje runde af den såkaldte massescreening af Danmarks grundvand bliver nu sat i gang. Der skal måles for 87 nye sprøjtemidler og rester fra sprøjtemidler.

- Senere på året skal vi forhandle en ny pesticidstrategi, og her er jeg optaget af, at der bliver skabt tryghed om vores drikkevand, siger miljøminister Lea Wermelin. Foto: Lasse Ege Pedersen Tredje ud af fire massescreening af grundvandet er sat i gang. Foto: Colourbox

To af fire massescreeninger af grundvandet i Danmark er allerede gennemført, og nu starter den tredje. Denne gang skal er der screenes for i alt 87 nye pesticidstoffer. Derudover screenes der for 62 pesticidstoffer i det generelle overvågningsprogram af grundvandet. Samlet måles der således for i alt 149 pesticidstoffer 250 forskellige steder i landet i år.

I en pressemeddelelse fra Miljøministeriet fortæller, at miljøminister Lea Wermelin, at de første to massescreeninger har vist, at der er sprøjtemidler og rester af sprøjtemidler i vores grundvand, som vi ikke var klar over, og derfor giver det god mening, at vi forsætter med at screene.

- For det er en selvfølge for os danskere, at vi trygt kan drikke vandet fra vandhanen, fordi vi har noget af det bedste vand i verden. Det skal vi også have i fremtiden, siger hun.

Nye stoffer tilføjet vandværkers kontrol

I kølvandet på tidligere massescreeninger af grundvandet er det blevet besluttet, at vandværkerne skal tjekke drikkevandet for tre nye pesticidstoffer, der bærer navnene metaldehyd, imazalil og metamitron-desamino.

-Vi har testet grundvandet for markant flere stoffer, end man nogensinde har gjort før. Det er godt, så vi bliver klogere, og det er naturligvis vigtigt, at vi handler på den viden, som vi får fra vores massescreeninger. Derfor har jeg sat gang i en kortlægning af udfordringerne for vores grundvand og senere på året skal vi forhandle en ny pesticidstrategi, og her er jeg optaget af, at der bliver skabt tryghed om vores drikkevand, siger Lea Wermelin.

Metaldehyd er et stof, der tidligere blev brugt i sneglemidler, imazalil er i dag kun godkendt til bejdsning af læggekartofler indendørs, mens metamitron-desamino stammer fra ukrudtsbekæmpelse i bederoer og rødbede med metamitron. Den godkendte dosering af metamitron blev nedsat i 1998 netop for at beskytte grundvandet. Den aktuelt godkendte dosering af midler med stoffet er testet i VAP og viser ikke en uacceptabel udvaskning.

Selvom der nu skal analyseres for disse tre stoffer på vandværkerne er det ikke Miljøministeriets forventning, at der vil være omfattende fund. Målinger i grundvandsovervågningen har vist, at de tre stoffer blev fundet i 1,04 – 1,83 procent af indtagene, og for imazalil og metamitron-desamino var der ingen fund over kravværdien, mens der for metaldehyd var 1 fund over kravværdien.

Massescreening

Massescreeningen er en del af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 på anbefaling fra Vandpanelet. Det forventes, at de endelige analyseresultater fra den tredje massescreening bliver offentliggjort i første kvartal af 2022.

Læs også