Ny folder om at hjælpe naturen

For landmænd har det stor værdi at arbejde og bo tæt på naturen. Mange landmænd har fundet ud af, at de med små tiltag og ændrede vaner kan gøre en stor indsats. Når landmanden skaber flere levesteder for vilde dyr og planter, er han/hun med til at forbedre forholdene for biodiversiteten. Det oplyses i nyhedsbrevet Velas FlexNyt.
I en ny folder kan man læse om, hvilke indsatser danske landmænd gør for biodiversiteten og hvorfor det giver god mening for landmændene.
I folderen kan man blandt andet læse, hvorfor det er vigtigt, når landmændene forvalter og beskytter deres naturområder, som enge, overdrev, heder og moser, hvordan der skabes mere liv i bedriftens småbiotoper som levende hegn, vandhuller, diger og vejkanter, om betydningen af, at landmanden giver pladsen tilbage til naturen, når der lægges jord til lavbundsprojekter og der udtages ukurante hjørner, og om hvordan landmænd via Naturtjek får mere viden om naturen.

Læs også