Projekterne til fremtidens stalde vokser

- Teknologien koster jo det samme. Så kan man lige så godt bygge til flere dyr. Jeg oplever tit, at projekter vokser med tiden – fra første tanke til endeligt projekt, lyder det fra miljørådgiver Max Jakobsen.

Ifølge Max Jakobsen tænkes ESG endnu ikke direkte ind i projekterne, og der ligger endnu ingen krav til ESG, men tankerne er der i forhold til el, vand, varme og foderforbrug. Arkivfoto

Ifølge miljørådgiver Max Jakobsen, sker der i øjeblikket en voldsom konsolidering i landbruget – Mange ejendomme handles op – opkøbes af de større.

- Det går stærkt. Der bliver færre bedrifter og husdyrbrug konsolideres på færre hænder.

Luftrensning koster det samme, om man bygger til 8-10.000 stipladser, men det kan være svært at se værdi i den store investering. Biogasanlæg er imidlertid ikke glade for forsuret gylle, så er luftrensning bedre, påpeger miljørådgiveren, der netop har siddet med et større projekt på 10.000 stipladser, hvor et forsuringsanlæg forudsatte en miljøgodkendelse. Da bygherre ønskede at levere til et biogasanlæg, blev det imidlertid et benspænd med forsuring.

- Ligger ejendommen tæt på sårbar natur, Natura 2000 – §3-områder, så er kravene nogle gange så skrappe, at man tvinges ud i et barmarksprojekt. Det betyder, at flere vurderer, at de lige så godt kan bygge stort – og større end først tiltænkt, da miljøteknologien alligevel skal på.

- Teknologien koster jo det samme. Så kan man lige så godt bygge til flere dyr. Jeg oplever tit, at projekter vokser med tiden – fra første tanke til endeligt projekt.

Miljørigtige staldsystemer

Ifølge Max Jakobsen tænkes ESG (mål for bæredygtighed, red.) endnu ikke direkte ind i projekterne, og der ligger endnu ingen krav til ESG, men tankerne er der i forhold til el, vand, varme og foderforbrug, og man gør alt for at genanvende eksempelvis varme fra gyllekøling.

- Generelt er der et betydeligt lavere energiforbrug i en nybygget stald, end i en bare 10 år ældre stald, så nye staldanlæg vil stå stærkt i forhold til fremtidens krav. Der er bare endnu ikke truffet beslutning om, hvordan vi skal opfylde de fremtidige krav, siger miljørådgiveren, der påpeger, at spørgsmålet så er, hvor mange penge der skal puttes i teknologi til ressourcebesparelser.

Når det er sagt, så er Max Jakobsen ikke i tvivl om, at enhver landmand naturligvis gerne vil spare på energiforbruget, men det skal også være økonomisk rentabelt. Da for eksempel luftrensning og forsuring også bruger energi, men hvor forsuring har andre gavnlige effekter på trods af energiforbruget – både i stalden og i marken.

- De tænker rigtig meget over det, de husdyrproducenter der står overfor et nyt projekt – opgaven tages seriøst, understreger Max Jakobsen og fortsætter:

- Verden har selvfølgelig ændret sig i de 20 år, hvor jeg har siddet med det her, men der har altid været en vis usikkerhed. Det er en benhård branche, hvor der fortsat er mange enkeltmandsvirksomheder, hvor én mand står med hele ansvaret.

Læs også