Indgå en frivillig BNBO-aftale og få fuld erstatning – men vent ikke for længe

Vandboring. Arkivfoto

Af miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen, Patriotisk Selskab

Hvis der er et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) på din ejendom, opfordrer vi hos Patriotisk Selskab på det kraftigste til, at du tager kontakt til kommunen eller vandværket inden udgangen af 2022.

Året ud kan du nemlig indgå en frivillig aftale med fuld erstatning. Det vil – med baggrund i de overtaksationskendelser, vi kender til - svare til en erstatning på cirka 60 procent af det påvirkede areals handelsværdi plus erstatning for driftsmæssige ulemper på arealet.

Mange har undladt at tage initiativ til en frivillig aftale, blandet andet på grund af usikkerhed om BNBO-lovens lovlighed. Men det er en usikker vej at gå, da du risikerer at miste muligheden for at få fuld erstatning.

Som det mindste bør du indlede kontakten til kommunen/vandværket i 2022. Om du får en frivillig aftale i hus i år eller ej, burde det være nok til at bevare muligheden for at opnå fuld erstatning.

Efter 2022

Efter 2022 vil der sandsynligvis komme en kompensationsordning i stil med den nuværende 25-meters beskyttelseszone-ordning, hvor zonen – som der ikke må sprøjtes i - kompenseres med 482 kr. pr. boring om året (2022-beløbet).

Kompensationsordningen vil falde ind under de minimis-reglerne, der i landbrugssektoren betyder, at en bedrift højst må få 20.000 euro i kompensation over tre år.

Frivillig aftale med løbende kompensation

De minimis-reglerne gælder også, hvis du indgår en frivillig aftale med løbende kompensationsudbetalinger – for eksempel en forpagtningslignende aftale, hvor vandværket betaler et beløb til dig hvert år.

Hvis du har modtaget større kompensationsbeløb i år eller sidste år – eksempelvis corona-kompensation – kan BNBO-kompensation i 2023 medføre, at loftet overskrides.

Skal du betale skat?

Hvis du indgår en frivillig aftale med fuld erstatning, vil erstatningen sandsynligvis være skattefri.

Indgår du en frivillig aftale med løbende kompensationsudbetalinger, skal du formentlig betale skat af kompensationen. Ender du under den kommende kompensationsordning for BNBO’er, forventes kompensationen også at blive skattepligtig.

Læs også