Der er brug for milliarder til frivillig jordfordeling og lukning af bedrifter

Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening foreslår at omlægge 100.000 hektar lavtliggende landbrugsarealer, m.v., til natur. Arkivfoto

Morten Ipsen

Journalist
08-02-2019 15:30
Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforenings forslag om frivillig omlægning af 100.000 hektar lavbundsjorde til natur vil koste milliarder af kroner.

Af Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarers udspil til en ny miljødagsorden fremgår det, at en frivillig omlægning af 100.000 hektar lavbundsjorde til natur kræver jordfordeling for milliarder af kroner.

Også landmænd, der vil flytte eller lukke bedriften, fordi de ikke kan udvikle den tæt på ammoniakfølsomme områder, skal have erstatning, foreslår Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Landbrug & Fødevarer (L&F).

- Det er her, hvor der kan opnås størst synergi mellem forskellige interesser og dermed de mest omkostningseffektive løsninger

DN og L&F’s forslag

I forvejen har regeringen i forbindelse med tørkepakken afsat 150 millioner kroner, som skal fremme multifunktionel jordfordeling gennem køb og salg af landbrugsjorde, mv.

Hvis forslaget skal gennemføres, kræver det derfor, at der spyttes flere penge i fonden, lyder det i forslaget.

2xFalster

- Der skal afsættes tilstrækkelige midler til, at der inden for få år kan opnås håndfaste resultater i landskabet, som følge af køb og salg af arealer og frivillige aftaler om udtagning eller ekstensivering af driften på op til 100.000 hektar. Det areal svarer til 1-2 gange Falster til mere natur, friluftsliv, mm., lyder det i forslaget.

- Det skal være en »bottom up«-proces i form af tidlig inddragelse af lodsejere og lokalsamfund, med plads til at finde løsninger lokalt

DN og L&F’s forslag

Den grønne tænketank Concito foretog i 2013 beregninger, der viser, at 10 procent af landbrugets samlede mængde af drivhusgasser kan reduceres ved at bruge 10 milliarder kroner på at købe tre procent af den samlede landbrugsjord. Alt i alt 700 kvadratkilometer af typen med højt indhold af kulstof.

Lavtliggende

L&F og DN anbefaler, at indsatsen skal prioriteres i ådale, lavtliggende landbrugsarealer, kulstofrige jorde og i områder, hvor myndighederne har besluttet at øge beskyttelsen af drikkevand. Desuden som led i at løse lokale udfordringer i områder, hvor landbrugsbedrifter ligger uhensigtsmæssigt i forhold til ammoniakfølsom natur.

- Det er her, hvor der kan opnås størst synergi mellem forskellige interesser og dermed de mest omkostningseffektive løsninger, lyder det i forslaget.

Mange af de lavtliggende arealer er i forvejen dårlig landbrugsjord, der jævnligt oversvømmes, og desuden nedbrydes tørveindholdet i jorden tæt på åerne, så den år efter år synker ned og bliver sværere at dyrke.

Ikke kun staten

Jordfordelingen skal ske i et tæt samspil mellem lodsejere, borgere, interesseorganisationer og myndigheder, og kan initieres offentligt såvel som privat.

- Det skal være en »bottom up«-proces i form af tidlig inddragelse af lodsejere og lokalsamfund, med plads til at finde løsninger lokalt, hedder det i forslaget.

L&F og DN er enige om, at jordfordelingen ikke nødvendigvis skal finansieres af staten alene, og vil derfor arbejde for, at forsyningsselskaber, fonde, kommuner m.v. også kan bidrage økonomisk til fonden og til at starte jordfordelingsprojekterne.

Hvorfor?

Tiltagene i udspillet vil ifølge DN og L&F sikre:

 • Omkring 10 procents reduktion af landbrugets udledning af klimagasser
 • Reduceret udledning af kvælstof til vandmiljøet
 • Mindre fosforudledning
 • Forbedret ammoniakindsats
 • Opbygning af kulstofpulje i jorden
 • Mindre jorderosion
 • Målrettet beskyttelse af drikkevandet
 • Forbedret sikring mod oversvømmelser
 • Færre omkostninger til vandløbsvedligeholdelse
 • Mere plads til naturen
 • Mulighed for at fastholde og øge bosætningsattraktion og turistindtægter i landdistrikterne
 • Mere vækst og udvikling i landbrugserhvervet som følge af blandt andet optimeret arrondering, mere dyrkningssikre arealer og større investeringssikkerhed for den enkelte bedrift

Nu rykker svineprisen i USA på sig

19-02-2019 17:46:59

Donald Trump ligger fortsat i forhandlinger med Kina om en løsning på handelskonflikten de to lande imellem. Det tegner positivt med forhandlingerne og det kan gavne svineprisen i ikke kun USA men også her hjemme. Kina får desuden brug for at importere store mængder af svinekød, nu hvor udbruddet af den afrikanske svinepest fortsætter med bredde sig i landet med de mange grise.


Ny direktør i Seges

19-02-2019 16:47:32

Fra Taulov til Mumbai

19-02-2019 16:00:54

Med en østjysk landbrugsbaggrund arbejder Robert Jensen Brink i Indiens største by med at bygge bro mellem danske landbrugs- og fødevarevirksomheder og indiske importører.


Andre lande blæser derudad med markedsføring i Indien – men ikke Danmark

19-02-2019 16:00:50

Danske fødevarevirksomheder er alvorligt bagud på det enorme indiske marked på grund af manglende tilstedeværelse. - Her er belgisk svinekød overalt. Og fødevarer fra Holland, Tyskland og Sverige. Men hvor er de danske, spørger indiske importører ifølge Robert Jensen Brink fra Dansk Industri.


Ministre mente, det var turen værd at besøge begyndende vildsvinehegn

19-02-2019 15:20:42

I går var hele to ministre på besøg ved den dansk/tyske grænse for at se en del af det første – af i alt 70 kilometer planlagt og igangsat – vildsvinehegn. Et hegn, der nu begynder at tage form og kan ses i landskabet.


Millioner at hente i Fredericia for DLG

19-02-2019 15:00:52

Udflytning og centraliseringen i det nye hovedkvarter giver DLG en gevinst på 50 millioner kroner. Også et nyt centralt varelager i Taulov betyder store besparelser og bedre kundeservice.


Sagro vil hjælpe flere unge i gang

19-02-2019 14:44:22

Sagro holder møder om mulighederne og udfordringerne med at købe drømme-ejendommen


Danish Crown bliver burgerkonge i Italien

19-02-2019 13:19:16

Sidste års royale danske eksportfremstød i Italien får nu udslag på Danish Crowns bundlinje. Det sker gennem eksport af kød til burgere, promoveret af Kronprinsparret.


Foulum vært for stor international konference til sommer

19-02-2019 13:00:30

En række aktører, heriblandt Seges og Aarhus Universitet, sætter cirkulær bioøkonomi på den internationale dagsorden ved en stor konference til sommer.


Landbrug- og fødevareerhvervet har minimalt madspild

19-02-2019 11:11:19

De danske landmænd og fødevareindustrien er hver især så gode til at anvende restprodukter fra fødevareproduktionen på forskellige måder, så det reelle madspild er yderst begrænset. Det gælder især for animalske produkter, viser en ny rapport fra Aarhus Universitet.


Gode råd til håndtering af de svage nyfødte grise

19-02-2019 11:00:14

Det gælder om at yde lidt ekstra, når der skal holdes liv i de små og svage, nyfødte grise. En svinekonsulent fra LMO og en fynsk opformeringsbesætning deler deres erfaringer.


Velsmurt slagtekalveproduktion giver ingen penge

19-02-2019 10:30:53

Samsøs eneste slagtekalveproducent ligger flot på alle parametre. Der mangler imidlertid 500 kroner i dækningsbidrag pr. kalv i, at økonomien hænger sammen.


Medie: Styrelse frygter øget vildsvinebestand

19-02-2019 10:03:34

Den milde vinter har givet bedre levebetingelser for vildsvin i Sønderjylland, og nu frygter Naturstyrelsen, at bestanden af vildsvin i Danmark vil blive forøget.


Landbruget kan blomstre

19-02-2019 08:59:02

Planteavl i SLF har indgået et samarbejde med LMO om, at landmænd kan få sået sommerblomster i kanten af deres marker, til gavn for dyr og mennesker i nærområdet.


Tillykke Danmark: - Nu lukker vi landbruget

19-02-2019 08:00:36

Gennem de seneste 15 år er landbruget blevet overreguleret af embedsværket. Nu ser vi konsekvenserne. Minister og politikerne kan glæde sig over, at deres problem med landbruget løser sig selv, lyder det fra de tre skribenter, som har eller er ved at lukke deres landbrug.


Begyndende manganmangel på udsatte marker

19-02-2019 08:00:18

Generelt er billedet, at gødningstildelingen godt kan udskydes i forhold til et normalt forår. Agri Nord anbefaler, at man venter og i kraftige afgrøder reducerer kvælstofmængden med 10-20 kilo pr. hektar. Enkelte udsatte marker kræver mangantilførsel.


Tilsætning af Vizura til gyllen fremmer fosforoptag - test

16-11-2018 00:00:43

Med tilsætning af Vizura i den udspredte gylle fremmes planternes fosforoptag. Dette er især en fordel for de landmænd, der er ramt af fosforloftet.


Semler Agro Rykker ud i Marken

10-11-2018 09:50:25

John Deere traktorer med redskaber fra forskellige producenter står klar, når Semler Agro tirsdag den 23. oktober rammer Fredericia med DemoTour 2018


Side 1 af 1461 (29208 artikler)Prev1234567145914601461Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MANGE PENGE I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – ECA-vand også kaldet NEUTHOX, er det nye sort til alle produktionsdyr i landbruget. Waterclean ApS er forhandler af det eneste danskproducerede ECA-vand anlæg i Danmark. NEUTHOX er godkendt af fødevarestyrelsen og registreret (lovpligtigt) i EU! Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer