Laboratorium betaler erstatning til Miljøstyrelsen efter vandprøvefejl

Miljøstyrelsen får en erstatning på næsten 4,7 millioner kroner fra ALS Danmark efter fejl i vandprøver.

Efter forhandlinger har Miljøstyrelsen og laboratoriet ALS Danmark A/S indgået forlig. Parterne er enige om, at ALS Danmark betaler 4.660.000 kroner til Miljøstyrelsen til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav mellem parterne i sagen.

I juni 2017 kom det frem, at laboratoriet havde analyseret over 8.000 prøver af vandløb og søer med en forkert metode igennem hele 2016 og nogle måneder ind i 2017.

- ALS Danmark A/S har erkendt metodefejl i analyser af total kvælstof og en utilstrækkelig metode til at analysere niveauet af total phosphor, skrev Miljøstyrelsen i går.

Kvælstof

Sagen drejer sig om analyser af prøver, som laboratoriet foretog for Miljøstyrelsen i perioden 1. januar 2016 til 27. marts 2017. Prøverne indgik i miljømålinger for total kvælstof i ferskvand samt for total fosfor i fersk og marint vand i perioden 1. januar 2016 til 30. april 2017.

Det fremgår også, at Miljøstyrelsen har fortsat samarbejdet med ALS Danmark A/S og har – som det hedder i en meddelelse – tillid til samarbejdet med ALS Danmark A/S, som konstruktivt har bidraget til genopretning af de pågældende data.

Læs også