LMO melder om store problemer med vand på markerne

Det strømmer til rådgivningsvirksomheden med henvendelser fra landmænd om juridisk hjælp.

På blot få uger er opgaverne væltet ind til LMO’s nye vandteam, der rådgiver dansk landbrug om udfordringerne med grundvand og overfladevand. Marker står under vand, og vandløb kan ikke aflede tilstrækkeligt.

Det beretter rådgivningsvirksomheden, som i januar oprettede et helt nyt vandteam, der skal sikre kompetent rådgivning på området og sikre landmændene den bedste rådgivning, når det kommer til udfordringer med vand, uanset om det drejer sig om grundvand eller overfladevand.

- Vi oplever, at mange landmænd er frustrerede over, at deres marker står under vand, og vandløb der ikke kan aflede tilstrækkeligt. Det kan være komplicerede sager, fordi der både er tale om juridiske eller tekniske problemstillinger, og det kan være svært at overskue. Derfor er vores opgave at sikre landmændene både faglige og juridiske rådgivere, der kan vejlede dem i disse sager, fortæller Christian Bach Knudsen, der er faglig chefkonsulent i LMO’s miljøafdeling.

 

Mistanke holdt stik

Siden januar har rigtig mange landmænd ifølge LMO henvendt sig for at få hjælp og vejledning til at håndtere vandsager. Der har særligt været behov for hjælp til håndtering af vandløbssager, fortæller miljørådgiver, Louise Damgaard:

- Det kan jo være både skidt og godt, når man bliver bekræftet i sin mistanke. Men vi har et godt team, der kan levere gode løsninger, hvor vi ser på både udfordringer og muligheder. Det helt centrale er, at vores kunde kan komme videre med sit oprindelige formål, siger hun.

LMO modtager mange forskellige henvendelser, der kræver stor indsigt i lovgivning og fysiske forhold. De mange forskellige sagsområder styrker yderligere vandteamet, der får indsigt i og kendskab til forskellige kommuners håndtering af sagerne, men også løsningsmodeller:

 - Vi har snakket med en del landmænd der på den ene eller anden måde berøres af kommunale vandprojekter. Vi kan se, at det er en fordel for landmændene, når de kan involvere os tidligt i forløbet og på den måde få en god aftale på plads med kommunen.

- Når først aftalen er indgået, og der så opstår problemer senere i forløbet, er det sværere for os at gøre noget, siger Louise Damgaard.

Læs også