Lange udsigter til tempobonus for minkavlerne

Der er lange udsigter til, at minkavlere kan få tempobonus for at have aflivet samtlige mink tilbage i november måned 2020, lyder det.

Der er lange udsigter til, at minkavlere kan få tempobonus for at have aflivet samtlige mink tilbage i november måned 2020 (billedet). Foto: Brian Langballe Kristiansen
Der er lange udsigter til, at minkavlere kan få tempobonus for at have aflivet samtlige mink tilbage i november måned 2020 (billedet). Foto: Brian Langballe Kristiansen

Onsdag havde Fødevarestyrelsen inviteret til et virtuelt informationsmøde om status på den situation, som de danske minkavlere kom i i løbet af 2020 med en de facto udryddelse af den danske minkbestand.

Men udover nogle forhåbninger om en begyndende udbetaling af penge mod slutningen af februar, var der ikke meget nyt under solen, fortæller John Papsø, der deltog i mødet.

- Der kom intet nyt frem, man ikke kan læse sig til på deres hjemmeside. Der var intet nyt, siger John Papsø, der er formand for Midtjyllands Pelsdyravlerforeninger med 400 medlemmer og næstformand i Kopenhagen Fur.

Det er nu en måned siden, at loven, der lovliggjorde aflivning af alle mink i Danmark, og herunder den meget omtalte tempobonus, blev vedtaget. Men de minkavlere, der fik taget livet af alle deres dyr i efteråret, har som udgangspunkt ikke set en krone af de penge, de er blevet lovet.

Det er der flere forklaringer på, fortæller John Papsø.

- Der blev sagt, at de havde nogle store udfordringer med det. De mangler mandskab til det, de mangler, de har udfordringer med IT-systemer, og de mangler juridisk assistance, siger han til Effektivt Landbrug.

Bonus ultimo februar

Men Fødevarestyrelsen har nu som en konsekvens af den langsommelige sagsbehandling besluttet sig for et nyt initiativ, fortæller John Papsø.

- Der var store udfordringer med sagsbehandlingen, men nu har de (Fødevarestyrelsen, red.) så besluttet, at de vil til at finde folk til en enhed, der så skal kunne varetage den opgave, det så er at udbetale pengene, siger han.

De forskellige udfordringer, man har haft omkring sagsbehandlingen, gør samtidig, at der ikke er nogen præcis dato for, hvornår minkavlerne kan se frem til at få udbetalt tempobonusen, der udgør 30 kroner pr. gasset mink. Tempobonussen kan være afgørende for, at minkavlerne kan betale de udgifter, de fortsat har bundet op på deres nu tidligere erhverv, kom det frem på mødet.

- De sagde ikke, at de kunne forvente noget, men de sagde, at de håbede, at de kunne begynde snart, så den første avler kunne få tempobonusen i slutningen af februar. Men det er jo langt fra alle, kun den første, siger John Papsø.

En udbetaling pr. dag

Samtidig foregår udbetalingen af penge for at have aflivet mink i sin tid også i et langsomt tempo ifølge John Papsø.

- Det er efterhånden 14 dage siden, at Rasmus Prehn (fødevareminister (S), red.) gik ud i pressen og sagde, at de ville gå i gang med at betale penge til minkavlerne. Men på de 14 dage har de vel nået en om dagen! Så hvis det har lige så lange udsigter med tempobonusen, så går der nok lang tid, forudser han.

Han har svært ved at forstå, at man fra myndighedernes side ikke for længst har fået oprettet de enheder, der kunne sikre en hurtigere sagsbehandling.

- Det frustrerer mig, at man ikke for tre måneder siden begyndte at oprette en enhed, der skulle varetage de her udbetalinger, som vi blev lovet helt tilbage i efteråret. Allerede i oktober blev vi lovet penge for de skind, der blev gravet ned ude i Karup. Men der er jo intet sket, siger John Papsø og fortsætter:

- Vi blev også lovet et acontobeløb, og Simon Kollerup var ude og sige, at i løbet af 14 dage kunne man være klar med nogle penge, og når man snakker om et acontobeløb er det da noget, man burde kunne finde ud af.

Kritiserer møder

Ifølge John Papsø, der selv måtte aflive sine mink i efteråret, heriblandt 5.000 tæver, er det kritisabelt, at styrelsen afholder informationsmøder, hvor der reelt ikke er kommet ny information, man kan forholde sig til, men kun forhåbninger, som det er tilfældet omkring udbetalingen af tempobonussen.

- Jeg synes næsten, at det er under al kritik at holde et møde, som egentlig frustrerer folk endnu mere over, at der ikke er sket noget, og at man ikke kan fortælle noget. Så er det da bedre ikke at holde et møde. Det er simpelthen ringe, siger han, og påpeger, at han savner nogle mere konkrete udmeldinger.

- Hvis de (Fødevarestyrelsen, red.) kunne melde ud, at de for eksempel ville være i fuld gang med at udbetale pengene i uge syv, ville det give bedre mening med informationsmøder. Men alt andet snak om, at man håber på en gang om halvanden måned at kunne betale nogle penge, det kan vi jo for pokker ikke bruge til noget, siger han.

Som en konsekvens af forløbet omkring hele minksagen begyndte Fødevareministeriet lige inden jul at søge efter en såkaldt retschef. Ifølge stillingsopslaget skal den kommende ansatte være »garanten for, at al politikudvikling og -udmøntning på ministeriets område sker i overensstemmelse med gældende ret«. Det fremgår samtidig, at der er ansøgningsfrist på jobbet den 14. februar.

henning@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 66
 

Læs også

Skind går som varmt brød
Heftige prisstigninger på årets første minkauktion
Muligt milliardforskud
Vestjysk Landboforening: - Hvor er belægget for vanvidsregler om minkgylle?
Minksagen kan få nyt politisk efterspil
EU-Kommissionen godkender forskud til minkavlere