Ministerkritik forud for afgørende mink-efterår

Hvis der skal gang i minkavl i Danmark igen, vil det måske kræve et regeringsskifte, mener man hos Danske Mink, der for nylig havde stiftende generalforsamling.

Den socialdemokratiske fødevareminister Rasmus Prehn fik ikke mange rosende ord med på vejen, da Danske Mink holdt stiftende generalforsamling. Arkivfoto

Tidligere i august var 17 minkavlere samlet for at drøfte situationen for det trængte minkerhverv, da der var stiftende generalforsamling i Herning for Danske Mink. De har endnu ikke fået en afklaring på, om den nuværende regering har tænkt sig at forlænge det midlertidige forbud mod minkavl i Danmark.

Tidligere i år lovede fødevareminister Rasmus Prehn (S) ellers en afklaring på sagen inden sommerferien, men det er ikke sket. Og det er ikke en holdbar situation, mener den nyvalgte formand for foreningen, Louise Simonsen.

- Det er under al kritik, at en minister, der er bevidst om de frister, vi har for indkøb af blandt andet avlsdyr, og som fuldstændig selv på egen hånd er gået ud og har lovet os et svar inden sommerferien, uden at nogen har vredet armen om på ham, ikke har levet op til sine egne løfter, for der er ikke sket noget, siger hun.

Passiv minister

Louise Simonsen har svært ved at forstå, hvad hun selv kalder ministerens passivitet. Det har været meget sparsomt, hvad Rasmus Prehn har villet komme med af håndfaste udmeldinger om minkens fremtid, også i pressen.

- I min levetid er minksagen måske den sag, der er blevet håndteret dårligst og med flest fejl. Så man kan næsten overveje, om man med vilje har håndteret det så dårligt og med så mange fejl, som man har, siger Louise Simonsen.

- Der er heller ikke en afklaring på udbetaling af penge til avlere på dvaleordning, og de møder, vi forsøger at få i stand med ministeriet, bliver heller ikke til noget. Så det kan da være, at han ikke må udtale sig, eller at man går og venter på, at nogle andre tager over efter et valg, siger Louise Simonsen.

Hun synes egentlig, at selve samarbejdet med minksekretariatet, og når ministeren har været til stede, har virket supergodt.

- Der er bare nogle tidsfrister og aftaler, der er meget relevante, når man driver en virksomhed, og dem mangler vi at få nogle svar på, og det gør det nær umuligt at få gang i sagerne.

Afklaring måske på vej

Men måske kan en afklaring været kommet tættere på. I hvert fald kom det frem, at Danske Mink er inviteret til et møde med myndighederne.

- Der er heller ikke en afklaring på udbetaling af penge til avlere på dvaleordning, og de møder, vi forsøger at få i stand med ministeriet, bliver heller ikke til noget.

Louise Simonsen

Det stod dog ikke helt klart, præcist hvad dagsordenen på mødet ville blive. Og under alle omstændigheder står loven, der forbyder minkavl i Danmark, til at udløbe ved årsskiftet.

- Man kan sige, at der helt af sig selv, når loven udløber den 31. december 2022, er en ny situation, og så må vi jo fortsætte, forhåbentlig med en ny fødevareminister, lyder det fra Louise Simonsen.

Læs også