Projekt skal belyse problemstillinger ved skovlandbrug

Center for Frilandsdyr er lige nu i gang med et netværksprojekt under GUDP, som skal indsamle viden om skovlandbrug og effekten på klima, biodiversitet og dyrevelfærd. Det oplyser FrilandNYT.

Et nyt netværksprojekt under GUDP skal indsamle viden om skovlandbrug. Det oplyses i nyhedsbrevet FrilandNYT. Arkivfoto

Center for Frilandsdyr er lige nu i gang med et netværksprojekt, som skal indsamle viden om skovlandbrug fra flere forskellige parter i branchen og komme med en række bud på, hvad der eventuelt skal arbejdes videre med i fremtiden. Det oplyses i den seneste udgave af nyhedsbrevet FrilandNYT.

Simme Eriksen, der er senior manager i Center for Frilandsdyr og drivkraften i projektet, lægger vægt på, at det i første omgang handler om både at finde den viden, der er til rådighed omkring skovlandbrug og at finde de problemstillinger, der endnu ikke er belyst tilstrækkeligt.

- I første omgang handler det om at finde ud af, hvad vi skal arbejde videre med. Vi skal identificere barrierer og muligheder i skovlandbruget gennem fire problemstillinger, så vi bliver klogere på, hvordan skovlandbrug kan bruges i kommerciel frilandsgriseproduktion, udtaler han i meddelelsen.

Fire problemstillinger undersøges

De fire problemstillinger, som skal undersøges nærmere i projektet er: Lovgivning og regler, biodiversitet, kulstofbinding, samt dyrevelfærd og sundhed.

Og planen er, at de fire problemstillinger skal undersøges frem mod jul.

- Når vi så har en delkonklusion på de fire problemstillinger, skal de trykprøves til foråret med de to vigtigste parametre, nemlig økonomi og management. Her får vi brug for landmændenes hjælp, så vi er sikre på at vores eventuelle forslag til afprøvninger kan bruges i praksis. Målet er ikke, at vi står med en masse løsninger, men nogle bud på, hvad vi tror på, og hvad vi skal arbejde videre med, siger Simme Eriksen.

Han gør det endvidere klart, at det også handler om at afdække den manglende viden om problemstillingerne.

Projektet kan følges på Center for Frilandsdyrs hjemmeside.

I meddelelsen oplyses det endvidere, at der er tale om et projekt der har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Et nyt netværksprojekt under GUDP skal indsamle viden om skovlandbrug. Det oplyses i nyhedsbrevet FrilandNYT. Arkivfoto

Læs også