Pas på markvildt, når du høster

Fra midten af maj til slutningen af juli, hvor der er mange dyreunger i agerlandet, kan du ved et uheld ramme dyr, når du høster. Landbrugsstyrelsen har en række gode råd til at undgå at skade vildt og holde kvaliteten af dine afgrøder.

Du kan finde Landbrugsstyrelsens guide til at undgå at skade vildt ved høst via QR-koden.

Du kan gøre meget for at minimere påkørsler og skader på vilde dyr. Landbrugsstyrelsen har netop opdateret vejledningen »Undgå at skade vildt ved høst - Inspiration til landbrugere 2022« med den nyeste viden.

En indsats for at undgå høstskader på dyrevildt er også en indsats for arbejdsmiljøet og kvaliteten af dine høstede afgrøder. I vejledningen kan du læse om skræmmemidler, køremønster, afsøgning med drone og meget mere.

Vejledningen kan findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Vejledningen er opdateret i samarbejde med Seges og Dansk Jægerforbund.

Tre tips fra pjecen

  • Tænk på, hvordan du slår en mark, hvis du skal skårlægge det hele på en gang. Undgå at starte med at slå langs de hegn, hvor dyrene kommer fra. Er der for stor afstand mellem marken og hegnet, vil dyrene flygte længere ind på marken eller trykke sig i jorden. Giv i stedet dyrene en flugtmulighed. Se en trin-for-trin guide i vejledningen.
  • Der er kommet nye muligheder med teknologier som kamera eller sensorer, der kan monteres på traktoren, så du bliver advaret, hvis du nærmer dig et dyr på marken.
  • De gode gamle praktiske råd gælder stadig. Brug for eksempel pinde med sølvpapir eller afsøg arealet med en hund aftenen før høst.

Læs også