Frøavler modtog fortjenstmedalje

Henning Otte Hansen fra Det kongelige Landhusholdningsselskab (til venstre) overrækker her Landhusholdningsselskabets fortjenstmedalje, sølvmedaljen »Den Fortjente til Ære«, til Kurt Nygaard Pedersen.

Kurt Nygaard Pedersen, Spangegaard ved Frederikssund, fik for nylig tildelt Landhusholdningsselskabets fortjenstmedalje, sølvmedaljen »Den Fortjente til Ære«, efter indstilling fra Nordøstsjællands Frøavlerforening og Frøsektionen.

Kurt Pedersen modtog fortjenstmedaljen på baggrund af sit livslange engagement i frøavl. Helt tilbage i midten af 1980’erne kom han i bestyrelsen for det, der dengang var Frederiksborg Amts Frøavlerforening, og efter tre-fire år blev han valgt som formand.

Samtidig trådte han ind i det daværende Samvirkende Danske Frøavlerforeninger, hvor han blev næstformand under Thor Gunnar Kofoeds formandskab.

Kurt Pedersen arbejdede aktivt for at slå København Amts Frøavlerforening sammen med Frederiksborg Amts Frøavlerforening, og det skete i februar 1992, hvor Nordøstsjællands Frøavlerforening opstod.

Her fortsatte Kurt Pedersen som formand til 2010. Herefter som menigt bestyrelsesmedlem til 2018, inden han efter to år som suppleant trådte helt ud af bestyrelsesarbejdet i februar 2020.

Udover engagementet i den lokale frøavlerforening har Kurt Pedersen også udmærket sig på nationalt plan, hvor han som næstformand i Samvirkende Danske frøavlerforeninger.

Her deltog han aktivt i omlægningen til det nuværende Frøsektionen. I 2016 trådte Kurt Pedersen ud af Frøsektionen. Samtidig trådte han ud af Søgårdfondens bestyrelse, hvor han har været formand i mange år.

Læs også