To yngre forskere modtager talentpris for klima- og kulstoflagringforskning

Johannes Lund Jensen. Fotograf: Ingeborg Frøsig Pedersen.

Postdoc Cecilie Hermansen og postdoc Johannes Lund Jensen modtager H.C. Ørsted Forskertalentprisen 2022 for deres forskning indenfor henholdsvis samspillet mellem jord, miljø og klima samt kulstoflagring i dyrket jord og potentiale for klimatilpasning.

Det skriver DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug.

»Cecilie Hermansen har udviklet spektroskopi som metode til hurtig måling af en række jordparametre, som alle er væsentlige i vurderingen af jordens sundhed– og sårbarhed overfor udvaskning af forureningskomponenter. Siden da er hendes forskningsområde udvidet til at inkludere forskning indenfor samspillet mellem plantediversitet, jordens mikroorganismer og jordfysiske- og kemiske parametre. Hun udfylder en vigtig rolle ved SustainScapes – Center for Sustainable Landscapes under Global Change, hvor hendes forskning muligvis vil være med til at knække koden til, hvordan naturens modstandsdygtighed overfor klimaforandringer kan øges.

Johannes Lund Jensen har bidraget med afgørende ny viden om stabilisering og varigheden af kulstoflagring i jorden. Et bidrag, der er helt centralt i forhold til både forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer. Hans forskning har blandt andet dokumenteret, at en ny balance (eller ligevægt) mellem kulstoftilførsel og –fraførsel typisk indfinder sig væsentlig hurtigere end hidtil antaget«, lyder det i begrundelsen for prisen, som uddeles den 12. august ved en ceremoni, der afholdes af H.C. Ørsted Selskabet og Langeland Kommune.

Med prisen modtager hver af de to prisvindere en pengepræmie på 10.000 kr.

Læs også