Sektionsformand genopstiller ikke

Formand for Sektionen for Større Jordbrug, Christina Ahlefeldt-Laurvig har besluttet, at hun ikke genopstiller på det kommende årsmøde. - Min egen bedrift kræver mere og mere af mig, og jeg har derfor besluttet mig for, at det er hér, jeg fremover vil lægge størstedelen af min energi.  L&F har netop foretaget en omstrukturering, der i højere grad samler organisationen, og her har Større Jordbrug også fået en fremtrædende placering. Jeg synes derfor, at jeg forlader et Større Jordbrug, der lige som L&F er klar til de mange udfordringer, der venter, siger Christina Ahlefeldt-Laurvig, og fortsætter: - Der er nemlig stadig mange kampe at kæmpe for de større jordbrug i Danmark. For eksempel er klimaafgifter og vandplaner en større trussel end mange aner. Samtidig kan de større jordbrug også bidrage væsentligt til nogle af vort samfunds mest betydelige dagsordner. Eksempelvis udbygningen af den landbaserede vedvarende energi og det stigende fokus på forsyningssikkerhed af fødevarer. Derfor venter der nu en vigtig tid, hvor vi skal have fundet nye kræfter til bestyrelsen og i højere grad have mobiliseret vores medlemskreds.  Christina Ahlefeldt-Laurvig træder formelt set af som formand i forbindelse med Sektionen for Større Jordbrugs årsmøde 1. februar 2023.

Læs også