Fejrer tre 40 års-jubilæer på samme dag

Den 1. juli har tre økonomi-assistenter i Agri Nords Hobro-afdeling været i virksomheden i 40 år.

Der er god grund til at hejse flagene hos Agri Nord i Hobro den 1. juli. De tre økonomi-assistenter Hanne D. Møller, Kirsten Nielsen og Anette Sørensen har nemlig 40 års jubilæum den dag.

- Det er ikke usædvanligt, at ansatte i landboforeninger har været der i mange år, men jeg har alligevel aldrig hørt om tre med jubilæum samme dag, siger de tre jubilarers teamleder, Berit Kristoffersen, der for øvrigt selv har 40 års jubilæum til næste år.

Om formiddagen samles alle kollegaerne i huset til kaffe og brød, og festlighederne fortsætter om aftenen for kollegaer og familie til fest på Bies Bryghus i Hobro.

 

Gode kollegaer

De tre jubilarer mødte hinanden for første gang på parkeringspladsen udenfor centret i Hobro i 1979, bare 18 år gamle. De havde alle tre taget den 1-årige EFG-uddannelse på handelsskolen og skulle starte som elever hos det daværende Hobro og Omegns Landboforening, som efter et par fusioner i dag hedder Agri Nord.

- Vi er blevet rigtig gode venner, og vi holdt mange gode ungdomsfester sammen i de første 10 år, vi var her, fortæller Anette Sørensen.

De tre er enige om, at det især er kollegaerne og det arbejdsmæssige netværk, der er det bedste ved at arbejde i Agri Nord.

 

Uden internet og printer

Da de begyndte, fandtes ingen printer, og internettet var lige opfundet og var ikke noget, der blev brugt i almindelige virksomheder.

- Vi måtte sende vores papirer til tryk, og fik dem først tilbage efter et par dage, fortæller Hanne D. Møller og mindes store disketter, der blev sendt med posten, og dataapparater, der fyldte hele rum.

- Vi regnede med blyant på papir og skrev først tallene ind i terminalen bagefter. Vi måtte også deles om tastaturerne, for der var ikke et til os alle, fortæller hun.

 

Kunderne er fulgt med

Selvom den teknologiske udvikling har gjort en del arbejdsgange nemmere, så er både kundernes landbrug, deres regnskaber og den lovgivning, der omgiver dem, blevet stadig mere komplekse.

- Erhvervet har udviklet sig enormt, siger Kirsten Nielsen.

Men mange af deres kunder er de samme. Anette Sørensen har en kunde, hun har haft siden sin første dag i Agri Nord, og Hanne D. Møller har én, hun har serviceret siden 1980.

Alle tre økonomi-assistenter er indstillet til Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskabs medalje for deres indsats i Agri Nord.

I Agri Nords afdeling i Hobro er gennemsnitsancienniteten på 17,5 år.

laj

Læs også