Nord temanoter 32-2021

Workshop for unge skovejere

Dansk Skovforening er arrangør for en kommende workshop for yngre skovfolk, der finder sted på Fyn fra den 30. september til den 1. oktober i flotte rammer på Broholm Slot. Workshoppen henvender sig især til de yngre under 40 år, der enten har, eller forventes at få, ansvaret for en skov.

Workshoppen er for medlemmer af Dansk Skovforening, og temaet bliver Skovens ABC. Fra den grundlæggende opbygning af en skov og forskellige måder at drive den på.

Der lægges på workshoppen også op til, at der dannes netværk blandt unge skovfolk, der kan fortsætte efter workshoppen.

--

Forskere undersøger træers tilpasningsevne

Forskere fra Københavns Universitet har undersøgt over 100 egetræer fra forskellige lande og deres evne til at tilpasse sig det danske klima.

Deres resultater viser, at eg fra Nordamerika, Korea og Japan har bedre chancer for at overleve herhjemme, end træer fra Sydeuropa. Viden, der skal bruges til at kunne forudsige, hvilke træer, der kan overleve i Danmark og resten af verden i takt med fremtidens klimaforandringer.

I fremtiden vil flere træer få ændrede livsbetingelser på grund af klimaforandringer. Nogle træer vil tilpasse sig, og andre vil dø.

Derfor er forskere begyndt at undersøge muligheden for at flytte træer fra et land til et andet, så vi undgår en masseuddøen af træer rundt omkring i verden, hvilket vil medføre negative konsekvenser for vores biodiversitet og klima.

I et nyt studie, udgivet i tidsskriftet Forestry, har danske forskere brugt historiske data til at kortlægge, hvilke udenlandske træer, der kan leve i Danmark trods ændrede klimaforhold.

-  Vores resultater viser, at det generelt ikke er let for træer at overleve i nye habitater med ændrede klimaforhold. Det er især temperaturen og nedbør, der skal passe, for at træerne kan gro og overleve på langt sigt. Nogle træarter klarer sig dog bedre end andre, forklarer Anders Ræbild, der er lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Sammen med to kolleger fra samme institut har han analyseret et kæmpe datasæt på flere hundrede træer fra 62 forskellige områder i Europa, Asien, USA og Sydamerika, der har vokset i den botaniske have Arboretet i Hørsholm.

Ud af dem har 27 egetræer fra Nordamerika, Asien og Europa vist sig at være særligt modstandsdygtige overfor ændrede klimaforhold, lyder forskernes konklusion.

Læs også