Vil finde mikrobielle løsninger på metanproblem

Shubiao Wu, der er lektor ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, er blandt de 51 forskere, der i år har modtaget en bevilling fra årets Villum Experiment. Med en bevilling på knap 2 millioner kroner vil han som den første undersøge, hvordan man kan benytte mikrobielle veje til samtidigt at reducere af metan og lattergas fra vådområder.

Det skriver DCA ved Aarhus Universitet i et nyhedsbrev.

- Vådområder er verdens største naturlige kilde til metan-udledninger, i alt anslår man, at de står for mellem 20-40 procent af den årlige udledning. Men cirka 50 procent af det metan, der produceres i vådområder, iltes, inden den når atmosfæren. Det sker enten aerobt eller anaerobt, forklarer Shubiao Wu.

Projektet løber i to år. I alt har 13 forskere fra Aarhus Universitet i år modtaget en lignende bevilling.

Dyrevelfærdsforsker udpeget til ekspertgruppe bag naturnationalparker

Professor Margit Bak Jensen fra Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet er udpeget til at deltage i den videnskabelig arbejdsgruppe, som skal rådgive Naturstyrelsen om etableringen af landets naturnationalparker.

Det skriver DCA ved Aarhus Universitet i et nyhedsbrev.

- I de kommende år vil der blive etableret op mod 15 naturnationalparker på statens arealer. Der er tale om områder, hvor naturen skal udvikle sig på egne præmisser. Der drives ikke landbrug, men der udsættes store græssere, så som kvæg og heste, som skal være med til at sikre, at vilde dyr og planter har egnede levesteder, skriver DCA i nyhedsbrevet.

To nationale arbejdsgrupper skal understøtte arbejdet med etablering af naturnationalparkerne: En arbejdsgruppe for interessenter, bestående af repræsentanter fra organisationerne, og en videnskabelig arbejdsgruppe bestående af forskere og eksperter.

Med Margit Bak Jensens indtræden i den videnskabelige arbejdsgruppe får gruppen tilført ekspertise i adfærdsbiologi og velfærd hos domesticerede dyr.

Gårdbesøg hos Hestbjerg Økologi

- Læring ad mange veje giver sundere, gladere og klogere børn.

Citatet stammer fra Karen Barfoed, der er forskningsleder, docent VIA university College, der var blandt de 48 deltagere på Hestbjerg Økologi til arrangementet »På med gummistøvlerne«, der blev afholdt onsdag.

Bag arrangementet stod Holstebro Struer Landboforening, Landbrug & Fødevarer, Holstebro Ungdomsskole og Hestbjerg Økologi.

- Meningsfuld ude-undervisning som for eksempel et gårdbesøg er med til at skabe bedre trivsel, større motivation og bedre relationer til klassekammeraterne. Undervisning knyttet til sanselige og kropslige oplevelser har betydning for hukommelse og forståelse for det faglige stof, siger Karen Barfoed.

Rammerne for arrangementet var Hestbjerg Økologi, der blandt andet er kendt for Poppelgrisen, som findes hos Coop.

Læs også