Øko-center fejrer åbning

Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer fejrer åbningen af det fælles, nye Innovationscenter for Økologisk Landbrug onsdag den 6. oktober.

Centeret skal være centrum for udviklingen af det økologiske landbrug i Danmark og derigennem styrke landbrugets grønne omstilling og Danmarks position som verdens førende økologi-nation. Innovationscentret har til huse i Agro Food Park i Aarhus.

Centret er stiftet af Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening og opstår efter, at regeringen og dens støttepartier på finansloven 2021 afsatte økonomiske midler til at udvikle og styrke økologisk landbrug.

Centret vil have særligt fokus på at skabe ressourceeffektive og økonomisk robuste økologiske landbrug, der arbejder fremtidssikret med dyrevelfærd, klima, et cirkulært fødevaresystem og naturhensyn.

Aarhus’ borgmester, Jacob Bundsgaard (S), klipper snoren.

Træhandelsselskab lander rekordresultat

De danske skovejerens handelsselskab DSHwood i Fredericia præsenterer for fjerde gang i træk et nyt rekordregnskab med det største overskud i virksomhedens 54-årige historie.

Tidligere på året besluttede moderselskabet Dansk Skovforening at omlægge sit regnskabsår. Det netop offentliggjorte regnskab dækker således perioden 01.01.2021 – 30.06.2021. Det viser et resultat på 21,3 millioner kroner før skat. Dette overgår hermed sidste års rekordresultat, og dette blot på en seks måneders regnskabsperiode. Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 36,7 procent.

Fremgangen i seneste regnskabsår skyldes en ekstraordinær høj aktivitet på alle forretningsområder. Den øgede efterspørgsel efter råtræ i hele verden har betydet en markant prisstigning, hvilket har motiveret mange skovejere til at fælde og sælge træ.

Det er særligt salg af nåletræ til Fjernøsten, som er årsagen til det flotte resultat.

Læs også