Høring om højspændingsforbindelser i Vestjylland er udsat

Nye miljøundersøgelser og et overraskende fund af en sjælden muslingeart i Varde Å har udsat høringen af ledningsprojekterne fra Idomlund til Grænsen til næste år. Forsinkelsen betyder samtidig, at forbindelsen til Tyskland først kan sættes i drift i 2. kvartal i 2024.

Fundet handler om de såkaldte flodperlemuslinger, i Varde Å, som den nye elforbindelse efter planen skal krydse med jordkabler, der bores under åen.

Det har ikke været muligt at sætte nogen dato på opstart af 2. offentlighedsfase for strækningen Endrup-Idomlund og for strækningen Endrup-grænsen.

- Når 2. offentlighedsfase bliver udskudt, bliver resten også udskudt. Det betyder blandt andet, at aftaler omkring erstatninger igen rykker. Endelig får det også betydning for, hvornår vi kan sætte anlæggene i drift. Vi arbejder på at færdiggøre delstrækningen mellem Endrup og Stovstrup ved Tarm i slutningen af 2023 og delstrækningen mellem Stovstrup og Idomlund i slutningen af 2024. Endelig er det planen at sætte Endrup-grænsen i drift i 2. kvartal 2024, lyder det fra Energinet.

 

Læs også