Noter Nord uge 31-2022

Gødskningsforbud på § 3-arealer

Forbuddet mod sprøjtning, gødskning og omlægning af §3-beskyttede arealer trådte i kraft pr. 1. juli 2022, og samtidig er der åbnet op for ansøgninger om dispensation eller erstatning. Det betyder, at man som landmand skal ekstensivere driften yderligere på de § 3-beskyttede arealer, der ellers hidtil lovligt har kunnet omlægges, gødes og sprøjtes i mindre omfang.

Det gør Landbrugsrådgivning Syd opmærksom på i en meddelelse, for selv om detaljerne ikke er plads, nærmer perioden for gødningsplanlægning sig, og nogle vil formentligt gerne forberede sig.

I de helt særlige tilfælde, hvor forbuddet udgør et ekspropriativt indgreb, rummer de nye bestemmelser muligheder for dispensation eller erstatning. Det vil bero på en konkret vurdering, om forbuddet i det enkelte tilfælde udgør et ekspropriativt indgreb, og det er lodsejer selv, der skal søge om erstatning eller dispensation, eventuelt med hjælp fra en konsulent.

På arealer der er omfattet af tilsagn om økologisk arealtilskud, træder forbuddet mod anvendelse af sprøjtemidler først i kraft pr. 1. september 2022.

Arealerne må gerne græsses og slås, men en intensivering af aktiviteterne vil kræve dispensation. Ingen af de § 3-beskyttede arealer må omlægges, tilsås, gødes og sprøjtes eller på anden vis jordbehandles eller jordforbedres med henblik på landbrugsmæssig udnyttelse, når forbuddet er trådt i kraft. Miljøministeriet kan kun i særlige tilfælde dispensere fra de nye bestemmelser.

Danish Agro investerer i plantebaseret fødevarevirksomhed

Danish Agro har indgået aftale om opkøb af 28 procent af aktierne i den plantebaserede fødevarevirksomhed Organic Plant Protein A/S. Selskabet, der ligger i Hedensted, producerer plantebaserede køderstatningsprodukter, der baserer sig på primært ærter og hestebønner. Danish Agro, der har et strategisk fokus på plantebaserede fødevarer, vil med investeringen gå endnu dybere i markedet for plantebaserede fødevarer.

Koncernchef Henning Haahr ser interessante perspektiver i aftalen.

- Danish Agro ønsker at være med til at udvikle fremtidens plantebaserede fødevarer. Organic Plant Protein har på få år skabt velsmagende plantebaserede produkter i høj kvalitet. Markedet for køderstatningsprodukter er i rivende udvikling, og jeg tror på, at vi kan være med til at hjælpe med at øge afsætning og kendskab til selskabets produkter. Samtidig vil det også betyde, at flere landmænd vil kunne lave endnu mere kontraktavl på blandt andet hestebønner og ærter via os,” siger han og fortsætter:

- Vi håber at kunne tage flere initiativer indenfor de plantebaserede fødevarer i den kommende tid. Efterspørgslen er der, og det er helt naturligt som en førende aktør indenfor vegetabilske afgrøder at tage vores del af ansvaret for denne udvikling.

Kom engbrandbæger i forkøbet

Vår- og engbrandbægere er et stort problem på især hesteejendomme, hvor græsmarkerne ofte dyrkes ekstensivt. Der tilføres ingen eller kun lidt gødning og græsdækket er ikke kraftigt nok til at kunne udkonkurrere ukrudt som brandbæger, tidsler, skræpper, gråbynke mm.

Ifølge Kolding Herreds Landbrugsforening kan isåning af græsfrø i august eller forår være en rigtig god idé, og ved omlægning af en græsmark må der ikke spares på græsfrø.

Her lyder anbefalingen, at der sås 30-35 kg pr. hektar. Eventuelt kan udsædsmængden deles i to portioner, så der sås ad to omgange med forskudt kørselsretning.

ACO Funki A/S har haft et godt 2021

ACO Funki A/S opnåede i 2021 en bruttofortjente på næsten samme niveau som i 2020, som var det bedste år i mange år.

Virksomheden har manøvreret i et vanskeligt år påvirket af Covid-19, Afrikansk Svinepest, samt et markant dyk i svinepriserne i andet halvår 2021. Firmaet har holdt hjulene i gang hele perioden og har haft travlt.

På det Skandinaviske marked har året 2021 givet en omsætningsvækst på fire procent. De Europæiske markeder var på niveau, mens resten af verden viste et fald på ni procent.

Årets resultat på godt 10,5 millioner kroner før skat er tilfredsstillende for virksomheden.

ACO Funki A/S forventer en omsætningsreduktion på 20 procent i 2022 og har derfor i foråret gennemført en tilpasning af virksomheden til de nye markedsvilkår.

Skoletjeneste ser tilbage på flot år

Efter to skoleår hvor skoletjenestens besøgsordning har været begrænset af corona, kan skoletjenesten se tilbage på et år, som har vist, at både elever og lærere gerne vil blive klogere på, hvor maden kommer fra.

Skoleværterne har taget imod mere end 17.000 elever i det forgange skoleår. Det er cirka 10.000 flere elever i forhold til skoleåret 2020/2021, og dermed er der fortsat stor interesse for at tage turen fra klasseværelset og ud i den virkelige verden til en sjov og lærerig oplevelse med dansk landbrug, dyr, maskiner, lyde og lugte, skriver Landbrug & Fødevarer på sin hjemmeside.

I løbet af skoleåret er der også kommet nye værter til, og skoletjenesten tæller nu over 300 besøgslandbrug fordelt over hele landet. Mens værterne kan holde en velfortjent pause hen over sommeren, er de første bookinger til det kommende skoleår allerede begyndt at tikke ind.

Virksomhedsunivers skal lokke unge til fødevarebranchen

Der er plads til, at langt flere unge vælger en karriere i fødevarebranchen, der byder på både gode job- og karrieremuligheder. Det er baggrunden for Future Food, som er fødevare- og landbrugsbranchens fælles kampagne for at rekruttere flere unge til branchens uddannelser.

Parterne bag kampagnen, heriblandt Landbrug & Fødevarer, lavet et »virksomhedsunivers«, som tydeliggør forbindelsen med uddannelse og efterfølgende karrieremuligheder. Det skriver Landbrug & Fødevarer på sin hjemmeside.

Virksomhedsuniverset er netop lanceret, men det er planen løbende at udvide kredsen af virksomheder. Blandt de virksomheder, der allerede er en del af virksomhedsuniverset, er Chr. Hansen, Danish Crown, Palsgaard, Danish Agro, DLF, HKScan, Teknologisk Institut og Vestjyllands Andel.

Bag Future Food står: Dansk Industri, GLS-A, Landbrug & Fødevarer, 3F, IDA, JA / DM Bio og Tænketanken Frej. 

Velkendte navne er klar til Agromek

Både mælke- og griseproducenter kan se frem til, at det igen bliver muligt at møde hinanden og deres samarbejdspartnere på Agromek. Og udstillerne glæder sig ikke mindre.

- Vi glæder os meget til igen at være på Agromek efter pausen på grund af covid-19. Det bliver rigtig godt igen at møde både eksisterende og kommende kunder i denne sammenhæng, siger DeLavals Sales territory manager for Danmark, Bjarne Ebbesen.

Han tilføjer, at virksomheden vil præsentere og fokusere på løsninger og rådgivning, som hjælper mælkeproducenter med at forbedre gårdens dyrevelfærd, rentabilitet, fødevaresikkerhed og arbejdseffektivitet på standen.

En anden udstiller, der ser frem til det personlige møde med landmændene, er Big Dutchman (Skandinavien) A/S.

- Vi ser altid meget frem til Agromek, da dette er en messe med både nationalt og internationalt islæt. Og for os giver dette en unik mulighed for at fremvise en masse af vores produkter for de mange besøgende. Verden er jo om noget i forandring, hvilket også kommer til at kunne ses på Agromek, hvor vi vil udstille nye produktområder, som vi ikke tidligere er så kendte for at tilbyde, siger salgschef for fodringssystemer til griseproduktionen Thomas Særkjær, Big Dutchman.

Tilskud til løse diegivende søer – opfyldes kravene?

Den 18. oktober åbner ansøgningsperioden, hvor man kan søge tilskud til at bygge farestier til løse søer. Ordningen er en del af det danske landdistriktsprogram og er finansieret af EU. Her er der en tildeling på 25 millionber kroner til at »Fremme dyrevelfærd ved omstilling til løsgående søer i farestalden«, som der står på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

- I ordningen er der opsat en række elementer, som skal være en del af farestien til løsgående søer. Det er derfor vigtigt allerede at begynde at kigge på, hvordan man kan opfylde bygningskravene, hvis man ønsker at få del i ordningen, lyder det fra Vivi Aarestrup Moustsen, chefforsker, ph.d., i Seges Innovation i en meddelelse fra Landbrug & Fødevarer Gris.

Tilskudsgrundlaget er 4.000 kroner pr. kvadratmeter, som man kan søge 40 procent tilskud til i intervallet 6,0-7,2 kvadratmeter. Ansøgningsperioden åbner som sagt den 18. oktober og varer til den 10. januar 2023. Dernæst skal man have bygget staldene færdige inden slutningen af 2024.

Læs også