bannerPos

Fødevarestyrelsen udsender antibiotika-brev

14-07-2020 10:00

Alle svineproducenter og svinedyrlæger har for nylig modtaget et brev fra fødevarestyrelsen. Brevet omhandler antibiotikaforbruget i den enkelte besætning og hos den enkelte svinedyrlæge.

Ifølge LVK svinedyrlægerne kan det umiddelbart virke som udmærket information til besætninger og dyrlæger. Hos LVK finder de det dog kritisabelt, at Fødevarestyrelsen på denne måde presser dyrlæger og producenter mod lavere antibiotikaforbrug ved at »love«, at de sender et nyt brev, hvor data over antibiotikaforbrug for juli/august/september 2020 sammenlignes med data fra 3. kvartal 2019.

- Vi mener, at man på denne måde helt urimeligt tilsidesætter forskelle i sundhedsstatus og andre sundhedsmæssige udfordringer mellem besætningerne. Det drejer sig om en politisk dagsorden, hvor forbruget skal ned. Fagligheden og dyrevelfærd ofres på denne måde, lyder det fra LVK svinedyrlægerne i deres seneste nyhedsbrev.

Svinedyrlægerne påpeger her, at de selvfølgelig løbende diskuterer med besætningsejerne, hvordan medicinforbruget kan nedbringes, uden det går ud over dyrevelfærden og produktiviteten.

 

Konsulent: Sænk slutfoderstyrken igen ved udsatte slagtninger

De fleste slagtesvineproducenter med vådfoder har det seneste trekvarte år kørt med hævet slutfoderstyrke for at øge slagtevægten i et højprismarked.

Ifølge konsulent Bjarne Knudsen hos SvineRådgivningen har denne strategi givet god mening, da der har været penge i at lægge ekstra kilo på grisene.

- Mange har endda oplevet, at kødprocenten ikke samtidig er faldet, påpeger Bjarne Knudsen i nyhedsbrevet »SvineNyt«.

Siden da er noteringen faldet kraftigt, og den optimale slagtevægt er faldet 1-2 kg. Tican-leverandører har i samme periode oplevet stigende udsættelse af grisene til slagtning, og der lægges mange ekstra kg på grisene, inden de bliver afhentet.

- Med den høje slutfoderstyrke vokser grisene i mange tilfælde mere end 1 kg slagtevægt om dagen, og det har betydet, at svineproducenter har måttet veje grise ud ved en lavere vægt for at undgå for mange overvægtige grise. I det tilfælde vil det være bedre at sænke slutfoderstyrken til 3,0-3,2 FEsv/dag hos »hurtigløberne« og »middelgrisene«, så der kan vejes ud ved den normale vægt i stedet for at tilmelde forud, lyder anbefalingen fra konsulenten.

Derimod skal stierne med efternølere fortsætte med den høje slutfoderstyrke.

- I praksis vil det være nemmest at have to forskellige foderkurver, som kun adskiller sig på slutfoderstyrken. Ved denne strategi vil spredningen på slagtevægten kunne reduceres, og andelen af undervægtige grise, som følge af hævet undervægtsgrænse, vil kunne minimeres, lyder anbefalingen fra Bjarne Knudsen.

 

LVK: Afsæt tid og resurser til oplysning og uddannelse af udenlandske ansatte

Et veterinært speciale har belyst, hvor dårlig videns- og uddannelsesniveauet blandt udenlandske ansatte i de danske svinestalde er. Det meddeler LVK svinedyrlægerne i deres nyhedsbrev.

Især manglende kendskab til basal smittebeskyttelse (karantæneregler, smitteveje, smitterisikoer etc.) viser, at den danske svineproduktion på denne måde kan smittes med for eksempel afrikansk svinepest. Desuden har specialet vist, at udenlandske ansatte i mange tilfælde ikke har modtaget de lovpligtige kurser i medicinhåndtering og lokalbedøvelse, før de sættes til opgaver, som kræver dette.

LVK svinedyrlægerne ved, at sprogbarrierer, hyppig udskiftning i personale og en presset hverdag typisk er grundlaget for det, som specialet påpeger.

- Vi kan derfor kun appellere til, at der afsættes tid og resurser til oplysning og uddannelse, når besætningsdyrlægen er på besøg, lyder det fra svinedyrlægerne.

 

Produktion af græsprotein er i gang

Danmarks første kommercielle anlæg til fremstilling af græsprotein er etableret, så foder med græsprotein kan forventes klar i dette efterår. Seges afholder webinar om græsprotein den 14. september.

Er der fradrag for udgiften til høstfesten?

Høsten står for døren, og når den er i hus, skal det måske fejres med en hyggelig høstfest. Men hvor-dan er det egentlig med fradragsretten for landmanden? Og hvad med medarbejderne, beskatningen og momsen?

Planteavlskonsulenter rådgiver ud fra rigide regler

De massive krav til efterafgrøder sætter planteavlskonsulenters faglighed under pres, mener Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, der også mener, at nogle af dem bukker under for presset. Planteformand i L&F er uenig.

Kød i historisk fald

Både produktion og forbrug af kød ser ud til af falde globalt for andet år i træk.

Kartoffelavlere står midt i historisk eksperiment

En effektiv, ensartet vækststandsning i kartofler er kodeordet for et godt resultat, pointerer landskonsulent Lars Bødker, Seges.

Eksportportalen advarer om ekstreme temperaturer

EksportKontrolCentret tilbagesender mange logbøger i øjeblikket på grund af utilstrækkeligt hensyn til de varme temperaturer i de planlagte ruter.

Man må tidligt op

Mens de fleste danskere stadig sover, tager landmand Mikkel Andersen de første kartofler op, så de kan komme videre til pakkerierne, hvor de vaskes og pakkes.
Side 1 af 1892 (37824 artikler)Prev1234567189018911892Next