Tidligere L&F-formand fylder 60

Cand.agro., civiløkonom, ejer af land- og skovbrugsejendommen Giesegaard og bestyrelsesformand i Realdania, Michael Brockenhuus-Schack, fylder 60 år den 20. april.
Da de fleste af landbrugets organisationer i 2009 blev samlet i Landbrug & Fødevarer, blev Michael Brockenhuus-Schack valgt til den nye organisations første formand. Han bestred posten frem til 2011, hvor kræftsygdom tvang ham til at træde tilbage fra såvel formandsposten i Land-brug & Fødevarer som en række hverv i tilknytning hertil. Dog har han siden 2010 varetaget hvervet som formand for Promilleafgiftsfonden for landbrug. Brockenhuus-Schack varogså viceformand for forgængeren til Landbrug & Fødevarer, Dansk Landbrug 2007-2009

I 2003 blev Michael Brockenhuus-Schack valgt ind i Realdanias repræsentantskab. I 2006 blev han medlem af bestyrelsen, og syv år senere i 2013 blev han formand for bestyrelsen i den filantropiske forening. I hans formandstid har foreningen lagt en række nye strategier for både inve-stering og det filantropiske arbejde, men som noget nyt også en foreningsstrategi med fokus på de ca. 165.000 medlemmer. 
Adm. direktør i Realdania, Jesper Nygård, siger om Michael Brockenhuus-Schack som bestyrelsesformand:

- Michael har været en helt central del i videreudviklingen af Realdania og er med sin meget be-tydelige forenings- og organisationserfaring en væsentlig drivkraft bag visionerne om at skabe en stadig mere levende medlemsforening. Han har altid fokus på, at Realdanias filantropiske arbejde skal komme almenvellet til gode, at vi skaber effekt bredt i samfundet, og at vi prioriterer synlige indsatser i både de større byer og i de tyndere befolkede områder i hele Danmark.

Læs også