Svært at finde vej i klima-tågen

Forskellige regnemetoder og forskellige definitioner gør det svært at bringe retvisende tal ind i klimadebatten. Alligevel forsøgte Seges-miljøchef at pejle landmændene ind på områder, hvor de kan være med til at gøre en forskel.

Hvornår er man bæredygtig? Hvornår er man klimavenlig? Hvordan bliver man klimaneutral?

Der er mange parametre, mange regnemetoder og mange forskellige opfattelser af tidens store temaer, der også var oppe at vende, da LandboNord, Agri Nord og NF Plus forleden holdt fælles økologi-årsmøde.

- For at være helt ærlig, er det sgu lidt tåget det her, indledte miljøchef, Hans Thysen fra Seges sit oplæg.

- Ud fra én måde at regne klimabelastning på, vil den letteste måde at nå i mål med ambitionerne om at blive klimaneutral være at sætte sig ned og lave næsten ingenting og så købe det hele i Kina. Så er det deres problem, for det er kun produktionen, der tæller med. Med en såkaldt livcyklusanalyse vil tingene så se helt anderledes ud, lød det fra miljøchefen, der også pegede på, at der er stor forskel på, hvad man sætter klimapåvirkningen fra landbrugsjord i forhold til.

- Concito og FN opgør det eksempelvis i forhold til, hvis der i stedet var skov på arealet, og sådan en er altså svær, at konkurrere mod. Og hvad nu, hvis man så køber en vindmølle eller et atomkraftværk? Er bedriften så klimaneutral? Nej, ikke rigtigt, vel, spurgte han.

- Det jeg vil frem til, er at man altså skal spise brød til, når man begynder at opgøre klimaudledningen, forklarede Hans Thysen, der også kom ind på, at der er stor forskel på, om man opgør en kos klimapåvirkning ud fra en cyklus på 100 eller 25 år.

 Fremtid i biokul

Hans Thysen konkluderede, at det formentlig ikke er landbruget, der kommer til at løse hel klimaproblematikken – en sag, der ifølge miljøchefen også kommer til at kræve adskillige ingeniører. Han kunne dog pege på steder, der kan være med til at pynte på tingene. Blandt andet produktion af biokul.

- Ved at komme halm og husdyrgødning i en pyrolyseovn, kan man omdanne 50 procent af massen til biokul, som holder på kulstoffet i 1.000 år, mens det samtidig tyder på, at det har en jordforbedrende effekt, hvis man kommer det i jorden, forklarede han.

Mens teknologien til fremstilling af biokul ikke er ny, bliver processen først for alvor interessant efter man har fundet ud af at lave den anden halvdel af inputtet i pyrolyseovnen til flybrændstof, vurderer miljøchefen.

- Kan I ikke forestille jer, hvis man så lavede det hele økologisk. Økologisk flybrændstof. Det tror jeg, der er en fremtid, lød spådommen fra Hans Thysen, der har regnet sig frem til, at man ved produktion af biokul kan nedbringe dansk landbrugs CO2-udledning med 5-8 millioner tons – altså omkring en halvering.

- Økologien har været med til at drive udviklingen af grøn protein, og her tror jeg også man kan være med til drive udviklingen, vurderede han.

Læs også