Socialkonsulent: Overvej at se bort fra indkomståret 2020

Er du en af de selvstændige, der indenfor det kommende år skal søge efterløn eller dagpenge, så vil du have mulighed for at fravælge resultatet fra dit 2020-regnskab, når din sats beregnes. Det vil i flere tilfælde sikre et mere fordelagtigt beregningsgrundlag.

Hvis du er en af de selvstændige, der indenfor det kommende år skal søge efterløn eller dagpenge, så vil du nu have mulighed for at fravælge resultatet fra dit 2020-regnskab, når din sats beregnes.

Sådan lyder rådet fra socialkonsulent i LandboNord, Mette Neist, når hun rådgiver selvstændige. Folketinget har i denne måned vedtaget et lovforslag, som har til hensigt at give et mere retvisende billede af den selvstændiges virksomhed. 

- Med de nye regler bliver de selvstændigt erhvervsdrivende kompenseret for, at 2020 ikke i alle tilfælde giver et retvisende billede af indtægten, særligt hvis virksomheden som følge af covid-19 kommer ud med et underskud for 2020. Derfor er det en god idé at overveje, hvilken forskel det gør for din ansøgning om dagpenge eller efterløn, hvis du er selvstændig, siger Mette Neist.

Ny beregningsmulighed

Når satsen i dag beregnes, opgøres den henholdsvis ud fra de 12 måneder med den højeste indkomst, inden for de seneste 24 måneder forud for ansøgningen – eller på baggrund af de to år med det højeste skattemæssige overskud inden for fem år.

- Hvis du for eksempel søger dagpenge eller efterløn til efteråret 2021, vil du selv kunne vælge, om satsen skal beregnes ud fra 2020 og 2019 regnskabet, eller om beregningen skal laves ud fra 2019 og 2018, siger Mette Neist.

Hvis du som ansøger både har indtægter fra selvstændig virksomhed og fra lønmodtagerbeskæftigelse, vil der blive set bort fra begge indtægter ved et fravalg af 2020.

Læs også