Høje priser resten af 2022 og ind i næste år

Historisk høje priser på mælk og afgrøder vil fortsætte, lyder vurderingen fra Seges.

Prisen på mælk er historisk høj, og priserne på en række afgrøder befinder sig omkring tidligere historiske toppe.

Samtidig er en række omkostninger dog også meget høje, det gælder for eksempel foder, diesel, el og gødning.

Udviklingen i bytteforholdene for mælke- og planteproducenter har været positiv.

Anderledes vanskeligt er det for griseproducenterne, hvor stigningen i afregningspriserne ikke står mål med stigningen

i omkostningerne. Det viser en ny vurdering af råvaremarkederne og -priserne fra Seges Innovation.

- Råvarepriserne er generelt steget, og der har været en positiv balance for mælke- og planteproducenter, hvis bytteforhold generelt er ganske fornuftige. Griseproducenterne derimod har oplevet et kraftigt fald i bytteforholdet. Selv om noteringen for grisekød er steget med over tre kroner i løbet af foråret, skal noteringen stige med yderligere et par kroner, inden der er nogenlunde balance for griseproducenterne, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges Innovation.

- Det forventer vi også sker inden for de allernærmeste måneder, da antal slagtninger er faldet meget, og vil falde yderligere i en rum tid fremover. Faktisk forventer vi, at prisen på grisekød stiger gennem 2022 og der er gode forudsætninger for, at prisen holder sig på et højt niveau næste år – også på et niveau, hvor langt de fleste griseproducenter kan skabe overskud, siger Klaus Kaiser.

Lav produktion og lave lagre

Allerede før udbruddet af krig i Ukraine var råvaremarkederne i en stigende trend, og krigsudbruddet bidrog til at forstærke og vedligeholde stigningerne. De stigende råvarepriser skyldes blandt andet lav produktion og lave lagre samt

en genåbning efter corona, der medførte en stigning i efterspørgslen.

Mælkeindvejningen er globalt set faldet med 1 ½ procent, og der er i stigende grad et forsyningsunderskud. Størst er faldet uden for EU med et fald på over to procent, mens indvejningen i EU er faldet med knap en procent. Forbruget af mælkeprodukter derimod stiger stabilt med 1-2 procent om året.

- Forsyningssituationen på mælkemarkedet er ved at være kritisk, og da der er tale om biologiske processer, kommer der til at gå et stykke tid, inden produktionen kan følge med. Årsagen til den lave produktion er blandt andet den generelle usikkerhed og den grønne omstilling, der har medført produktionsnedgang i flere af de store mælkeproducerende lande. Set fra mælkeproducenterne har det dog medført gunstige priser, og vi forventer, at mælkeprisen forbliver høj et godt stykke tid endnu, så mælkeproducenterne har gode muligheder for at konsolidere sig, vurderer Klaus Kaiser.

Ifølge Seges’ prognose er der også udsigt til fortsat høje omkostninger, men med et gradvist fald, der indledes i andet halvår 2022. Der er dog meget stor risiko, både med hensyn til omkostninger og afsætningspriser, betoner Klaus Kaiser.

Læs også