bannerPos

Bank vil have flere landmænd som kunder

Direktør Anders Møller fra Lollands Bank tager gerne flere landmandskunder ind, fremgik det af mødet. Foto: Henrik Sieben

Henrik Sieben

Journalist
18-12-2018 11:00
Lollands Bank har ledige kontonumre til landmænd, der gerne vil være kunder.

Til trods for god netto-kundetilgang de senere år har Lollands Bank stadig ledige kontonumre til landmænd, der gerne vil være kunder i banken.

Sådan lød det i fredags fra Anders Møller, direktør i Lollands Bank, da han holdt indlæg til det traditionsrige decembermøde i det DLF-ejede MariboHilleshög i Holeby på Lolland.

- Hvor vi tidligere havde en overvejende del af vores udlån til privatkunder, så har vi i dag 64 procent af vores udlån til erhverv, hvor landbrugskundedelen udgør 17 procent, mens privatkundeandelen kun udgør 36 procent.

- Vi har en beslutning om, at vi har maksimalt 20 procent af vores kunder, der er landbrugsrelaterede, så der er endnu plads til nogle få stykker, lød det fra Anders Møller, der videre fortalte, at man har bankengagementer på op til maksimalt 40 millioner kroner pr. enkeltkunde.

Højeste i landet

Bankmanden kom også ind på, at der har været en del landbrugshandler det seneste års tid.

- Og her skal vi forholde os til, om de jordpriser, der ønskes handlet til, også er de jordpriser, som Finanstilsynet finder er passende for vores område.

I den sammenhæng henviste Anders Møller til hektarpriser på landbrugsjord uden bygninger, baseret på Finanstilsynets stadig gældende tal fra juni 2014, på 150.000 kroner pr. hektar på Sydsjælland, Stevns og Møn, og 225.000 på Lolland-Falster.

- Det er samtidig landets højeste jordpris.

 

Danmarks drænsystem er en stor og vigtig national investering

Dræningen af en stor del af landbrugets arealer har en samlet værdi af 26 milliarder kroner. Det må være et krav til en ny vandløbslov, at vi bevarer værdien af denne nationale investering, mener formanden for Danske Vandløb.

Udfordret med vand på marken?

Konsulent giver bud på de mest almindelige årsager til udfordringer med vand på marken, og kommer med forslag til løsningsmuligheder.

Kalk udfælder tungmetaller og fremmer regnormes aktivitet

Ved kalkning udfældes tungmetaller som aluminium og jern, og jordens porøsitet forbedres, da kalk blandt andet kan influere på dannelsen af mikro- og makroaggregater. Ligeledes påvirkes regnorme positivt af kalkning.

- Hvis vi kunne dræne himlen, så gjorde vi det

Dræningsgrejet er blevet opdateret væsentligt hos SM Entreprenørfirma A/S i Roslev på Salling. Men lige nu er alles fokus på at få bjerget årets høst.

Historiske merudbytter for svampebekæmpelse i vinterhvede

Syv ud af ti landsforsøg i vinterhvede er gjort op, og de foreløbige resultater viser, at de ældre sorter skuffer. Heldigvis finder nye vej og gør det godt. Der er dog en stor variation i merudbytter mellem sorterne.

Går i hegnet med fem blade på kniven

Det er højsæson for hegnsklippere landet over på bagkant af høsten. I Sønderjylland huserer Hans Jørgen Petersen fra Øster-Lindet Maskinstation, og han har nok at se til.

Få styr på overgangsordningen til det nye feriesystem

Overgangsperioden til den nye ferielov træder i kraft allerede den 1. september 2019 og får betydning for alle lønmodtagere – og medfører nye krav for dig som arbejdsgiver.

Lad os få nogle flere digitale skæverter i stalden

Jeg vil vove den påstand, at hvis vi havde de fornødne digitale løsninger og data, så vil vi kunne eliminere en stor del af de heldbaserede resultater.

Kalkning bør igen komme i fokus

Der er frem til 17. september mulighed for at få tilskud på op til 100 procent til rydning og hegn i visse Natura 2000-områder.
Side 1 af 1613 (32249 artikler)Prev1234567161116121613Next