bannerPos

Dyb lavkonjunktur i landbruget i 2018

De økonomiske effekter af tørken er endnu værre end først antaget, siger Klaus Kaiser fra Seges. Arkivfoto.

Henning K. Andersen

11-10-2018 08:48
2018 har budt på et meget stort fald i landbrugets indkomst, og der forventes nu et underskud på driftsresultatet efter ejerløn på mellem 6,4 og 7,4 mia. kr. – det største underskud siden finanskrisen i 2008 og 2009. Det viser en ny prognose for landbrugets indkomst fra Seges.

- 2018 vil gå over i historien som et år med ekstrem tørke, som påfører landbruget meget store underskud, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef i Seges.

Tørkens effekter rækker ind i 2019, og selvom prognosen indeholder en forventning om et ”normalt” udbytteår, ventes også et underskud for hele landbruget næste år i niveauet 2-4 milliarder kroner.

Der er stor spredning i landbrugsvirksomhedernes indtjening og stor forskel på, hvordan det enkelte landbrug bliver berørt af tørken, men alle driftsgrene er ramt. Således ventes en gennemsnitlig planteproducent at tabe 410.000-620.000 kroner, mens en gennemsnitlig mælkeproducent ventes at tabe 10.000-330.000 kr. Det største underskud ventes dog hos svineproducenterne.

- Svineproducenterne bliver ramt af en kombination af lave afregningspriser, lave udbytter og høje foderomkostninger. En gennemsnitlig svinebedrift står til at tabe 1,6-1,9 millioner kroner alene i 2018. Det svarer nogenlunde til fem årslønninger for landmanden, siger Klaus Kaiser.

Folketinget og to af landbrugets andelsselskaber har vedtaget ekstraordinære tiltag for at afbøde effekterne af tørken. Effekten af de samlede tiltag beløber sig til ca. 642 mio. kr., hvoraf Arlas ekstraordinære udlodning af overskud vejer tungest.

- Landbruget er vant til konjunkturudsving, men den aktuelle nedtur ligger langt ud over, hvad der er normalt. Derfor har Folketinget og andelsselskaberne også vedtaget ekstraordinære tiltag. Det er selvfølgelig positivt, men alle tørketiltagene tilsammen kompenserer kun for godt 10 procent af det samlede tørketab. Så tilbage står, at det stadig er to meget barske år for landmændene, siger Klaus Kaiser.

Af Seges-prognosen fremgår det endvidere, at det store underskud i 2018 og 2019 vil medføre et fald i investeringerne på 2-3 mia. kr. Dermed kommer investeringerne ned på et niveau, der ligger cirka 20 procent lavere end de seneste 10 års gennemsnitlige investeringsniveau. Især i 2019 vil det lave investeringsniveau slå igennem.

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, konstaterer, at de store underskud i 2018 og 2019 har gjort landbruget mere sårbart.

- Med de udsigter, vi står overfor, er det afgørende, at vores politikere er med på at gøre det smidigt og attraktivt at være landmand i Danmark. Vi står stadig med en række begrænsninger som datotyranni, konkurrenceforvridende skatter og afgifter samt meget andet, der bør være politisk fokus på.

Høsten er startet sent i Spanien

Det har været en rimelig vækstsæson, og de første udbytter i vinterbyg ligger på pæne normaludbytter. Det fortæller jyske Vagn Fog-Petersen, der driver 200 hektar i det sydøstlige Spanien.

- En foderplan er ligegyldig, hvis køerne sorterer

D&K-rådgiver Rasmus Bygum-Krarup fastslog vigtigheden af at lave en foderblanding, køerne ikke skiller ad.

Semler Agro vil etablere ny afdeling på Lolland-Falster

Semler Agro og Søllested Maskinforretning er ikke blevet enige om en aftale om John Deere-salg i fremtiden, og nu leder Semler Agro efter et nyt domicil på Lolland-Falster. Det er helt afgørende, at vi fortsat er tæt på kunderne, siger Semler Agros direktør.

Katastrofe-høst på op mod halvdelen af de franske marker

Især vinterrapsen er hårdt ramt af tørkeperioder. - Men også mange kornavlere i det centrale Frankrig vil blive positivt overrasket, hvis de høster en tredjedel af deres normaludbytte, siger danske Karsten Work, der driver landbrug i Frankrig.

Slagtesvineproducenter forventer at producere mindre

Dansk slagtesvineproduktion vil falde 4-6 procent i de kommende tre år, vurderer Landsforeningen af Dansk Svineproducenter efter at have lavet en undersøgelse blandt sine medlemmer.

Dybt uenige Aarhus-professorer: - Jeg mener, at Stiig Markager tager fejl i flere påstande

Det er problematisk, at professor i havbiologi Stiig Markager udtaler sig om forhold, der ligger uden for hans fagområde, lyder det fra Jørgen E. Olesen, professor i agroøkologi.

Planteavl med fokus på fremavl

På Lyngbygård Gods ved Aarhus er der stærke traditioner for at arbejde med fremavl, og der arbejdes intensivt på at optimere og tilpasse sædskiftet i den henseende.
Side 1 af 1573 (31459 artikler)Prev1234567157115721573Next