Irland topper liste over støtte pr. indbygger

Frankrig får mest i landbrugs- og landdistriktsstøtte i faktiske priser, mens Irland topper listen i forhold til indbyggertallet, viser opgørelse.

Miljø- og Fødevareministeriet har på forespørgsel sendt en liste til Folketingets miljø- og fødevareudvalg over, hvor mange penge der udbetales til hvert EU-medlemsland i direkte betalinger og Landdistriktsstøtte.

Den viser, at Frankrig er det land, der får udbetalt mest i direkte betalinger og Landdistriktsstøtte, nemlig 8,9 milliarder euro i 2019. Det svarer til 133 euro pr. indbygger i landet.

Målt pr. indbygger er det Irland, der topper listen med en udbetaling på 323 euro pr. indbygger. Det skyldes langt hen ad vejen, at der er næsten lige så mange hektar støtteberettiget areal i Irland, som der er indbyggere (4,7 millioner).

Irland topper også listen over direkte betalinger pr. indbygger (256 euro).

Danmark modtager i 2019 knap en milliard euro i direkte betalinger og Landdistriktsstøtte. Det svarer til 170 euro pr. indbygger.

Listen kan ses i miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 66 stillet den 7. februar efter ønske fra Kenneth Kristensen-Berth (DF).

Læs også