Fordele ved færdigblanding af efterafgrødefrø i sædskifter med sukkerroer

Ved at købe en målrettet færdigblanding styrer man uden om det praktiske besvær, der er med selv at skulle blande forskellige frøtyper og arter inden udsåning, påpger man fra KWS.

Efterafgrøder kan både give en bedre vandoptagelse og en bedre struktur i rodzonen i jorden.

- Blandingerne af efterafgrøder er med til at øge antallet og diversiteten af de jordlevende organismer i jordsøjlen. For eksempel får forskellige typer af regnorme, der lever i vidt forskellige dybder, bedre levevilkår, fortæller Jakob Willas Jensen, der er ansvarlig for produktudvikling og salg af efterafgrøder i Danmark hos forædlingsfirmaet KWS.

- På pluskontoen er også vedligeholdelse og dannelse af humus i de forskellige jordlag, understreger han.

Sanering for nematoder

Specielt olieræddike og sennep har et dybdegående rodnet. Det bidrager positivt til jordstrukturen og opsamlingen af næringsstoffer. Omsætning og frigivelse fra de korsblomstrede efterafgrøder er til speciel fordel især i sædskifter med sukkerroer.

- Teorierne om sanering for cystenematoder med sædskifteafgrøder har været kendt og anvendt i generationer. I princippet gælder de samme metoder til biologisk kontrol af nematoder i både roer, kartofler, vårbyg, havre og majs, fortæller Jakob Willas Jensen, KWS.

- Det er oplagt at gå efter en målrettet nematode-sanering med en kombination af højtydende og nematodtolerante sukkerroe-sorter, samt høj resistens i sorter i sennep- og olieræddike, pointerer Jakob Willas Jensen.

Forædling af sorter

I KWS´ færdigblandinger af efterafgrøder målrettet sukkerroesædskifter er sorterne af olieræddike og sennep forædlet i KWS’s eget forædlingsprogram i Nordtyskland.

Udover blandinger af efterafgrøder til sukkerroesædskifter arbejder KWS med at målrette blandinger til mange andre formål.

- Eksempelvis udvikler vi dækafgrøder, der forbedrer tilgængeligheden af fosfor. Her taler vi især om blandinger med honningurt og boghvede, oplyser Jakob Willas Jensen.

Ved at købe en målrettet færdigblanding styrer man uden om det praktiske besvær, der er med selv at skulle blande forskellige frøtyper og arter inden udsåning.

- Men sammensætningen af sorter i blandingerne er også en styrke. Med kombinationen af forskellige sortstyper fås fordelen frem ved hver enkelt sort i en færdigblandingen, slutter Jakob Willas Jensen.

jpj

 

Læs også