Se sorter og behandling i tørt forsøgsområde

På otte hektar på Bramstrup Gods ved Odense kan der hentes aktuel planteviden, når der onsdag-torsdag for 14. gang afvikles »Åben forsøgsmark«.

- Ukrudtstrykket har ændret sig efter den øgede andel af vinterafgrøder, påpeger chefkonsulent Erik Andkær Pedersen fra Patriotisk Selskab, som her viser agerrævehaler, som nu breder sig i det fynske område. Billedet er taget 28. maj.

- Da vi gik ind i maj måned, var afgrøderne vel omkring en uge bagud i forhold til et normalår efter den lange og sene frostperiode i marts.

Nu er vi til gengæld mindst et par uger foran, her hvor det stort set ikke siden har regnet. Derfor vil det være afgrøder, der strækker sig efter vand, som planteavlerne møder i morgen og torsdag ved det altid velbesøgte arrangement.

Sådan lyder det fra souschef hos DLG Fyn, Henning Jakobsen, forud for det traditionsrige »Åben forsøgsmark« på Bramstrup Gods ved Odense den 13. og 14. juni.

Faktisk var søndagens fire millimeter regn det første nedbør, som er faldet i området syd for Odense siden 30. april. Derfor bliver der rig lejlighed til at studere, hvordan både frøgræs, raps, korn og hestebønner har klaret sig igennem den varme og tørre periode, og hvordan de enkelte sorter tegner forud for høsten, der tegner til at blive noget tidligere, end det var ventet for blot en måned siden.

Nye kornsorter

I det otte hektar store demonstrationsareal vil der i parcellerne både være kendte sorter og flere nyheder.

I vinterhveden præsenteres for første gang både sorterne KWS Zyatt, Drachmann og Kvium, mens Neptun og Jettoo vinterbyg er nye i forsøgsarealet. Det samme gælder KWS Serafino-rugen.

I forsøgene med korn er der såvel parceller med ubehandlet som med behandlinger for svamp. Samtidig er der ukrudtsforsøg, hvor ukrudt er udsået for at se virkningen i forskellige doseringer.

- Ukrudtstrykket er ændret i de senere år, hvor midlerne er blevet svagere. Både enårig rapgræs og brandbæger er blevet større udfordringer, og her på Fyn ser vi nu også agerrævehale brede sig. Det er stigende problemer, skabt af den øgede dyrkning af vintersæd, påpeger chefkonsulent Erik Andkær Pedersen fra Patriotisk Selskab, der sammen med DLG og DLF har anlagt forsøgsmarken og står som praktisk arrangør af de to demonstrationsdage sammen med Bramstrup Videncenter.

Nyt i år er gødningsforsøg i korn, som Yara præsenterer. Her vises parceller, hvor vårbyg af sorten RGT Planet har fået placeret kvælstofgødning ved såningen, både med og uden fosfor.

- Med al tydelighed kan det ses, at byggen med fosfor tildelingen er meget større i år, påpeger planteavlskonsulent Morten Holmgaard fra Patriotisk Selskab.

Nyt areal

Det bliver en ny forsøgsmark, som de forventelige 500-600 planteavlere fra Fyn og øvrige landsdele onsdag og torsdag skal trave rundt. De mange forsøgsparceller er nemlig flyttet over på den anden side af grusvejen i forhold til arealet, som har været udlagt til demonstration i de foregående 13 år. Det skyldes, at det er blevet indlemmet i det store grusgravområde, som skal forsyne de store anlægsarbejder i Odense-området med grus og sten.

Flytningen har givet mulighed for at lave sædskifte i et 12-marksskifte, således der bliver mange år mellem afgrøderne i de 60 parceller, som findes i hver af de 12 forsøgsblokke i jorden, som er af boniteten JB4 og JB5.

Største frøfremvisning

For eksempel har det nu givet plads til 12 parceller med frøgræs, som så igen er opdelt i sorter og forskellige behandlinger. Det er dermed det største samlede demonstrationsareal herhjemme for frøgræs.

I år vises tre sorter rajgræs, tre sorter rødsvingel, samt strandsvingel, hundegræs og engrapgræs.

- Blandt andet vil man kunne se, hvordan vækstreguleringen har virket i det tørre vejr, i forhold til de mange frøavlere som har valgt netop ikke at vækstregulere, her hvor græsset ikke gror så voldsomt, nævner avlschef Erling Christoffersen, DLF.

Kortere raps

Indenfor raps er der rig repræsentation af de ikke mindre end 72 sorter, som aktuelt findes på det danske marked. Blandt dem de nye Smaragd, DK Exlibris og Attraction.

- Rapsen er generelt kortere i år. Den har nærmest ikke vokset den seneste måned, og vi ser, at den har aborteret en del skulper, påpeger chefkonsulent Erik Andkær Pedersen fra Patriotisk Selskab.

Endelig er der også fremvisning af tre sorter hestebønner ved »Åben forsøgsmark«.

- Det er en interessant afgrøde i jagten på dansk protein. Den har givet 6-7 tons pr. ha, eller 1-2 tons bedre end ærter, som er en velkendt proteinafgrøde. Måske er en bevirkende årsag, at hestebønner dyrkes i jomfruelig jord, men under alle omstændigheder har der været gode erfaringer med hestebønner de sidste par år, understreger Erik Andkær Pedersen og peger på flere fordele.

- Der kan således bruges kraftigere midler mod ukrudtet i afgrøden, og derfor håber vi, at der kommer flere spændende hestebønnesorter på markedet.

Slutter med grill

Efter rundgangen holdvis i forsøgsområdet er der mulighed for at møde repræsentanter fra arrangørerne og de medvirkende kemifirmaer. Som noget nyt deltager gødningsfirmaet Yara i år.

Aftenen slutter med grillmad i Bramstrups lade. Tilmelding er ikke nødvendig, men der mindes om, at der er præcis start begge dage klokken 18.00.

Arrangørerne nævner, at skiltene, som vil være opsat ved alle forsøgsparceller, vil forblive i marken i et par uger efter arrangementerne. Derfor er der mulighed for selv at besøge forsøgsmarken efterfølgende.

 

Læs også