Landbrugselever bruger robotter til at drive den grønne omstilling

Lige nu er en selvkørende robot i gang med at så roer på Asmildkloster Landbrugsskoles marker lidt udenfor Viborg. Det skal skabe grobund for en bæredygtig fremtid. Og eleverne skal klædes på til at drive den grønne omstilling.

- Præcisionslandbrug på Asmildkloster landbrugsskole er ikke bare noget eleverne læser, hører og taler om i undervisningen. De kommer også til at arbejde med præcisionslandbrug i praksis, og de lærer at anvende data på måder, der ikke alene er godt for markudbyttet, men som også er rigtig godt for miljøet, siger forstander på Asmildkloster Landbrugsskole Lars Møgelbjerg Andersen.

Projektet er støttet af Nordea-fonden med 1,6 million kroner. Formålet er at styrke den næste generation af dygtige faglærte landmænd, som kommer til at levere et afgørende bidrag til den grønne omstilling i Danmark.

Fremtidens landmænd skal vide en masse om ny teknologi, og om hvordan man både kan have fokus på et bæredygtigt miljø og samtidig få et højt udbytte på markerne. Derfor lærer eleverne på Asmildkloster Landbrugsskole ikke kun at arbejde med robotter, men også omkring dataindsamling fra droneoverflyvninger, vejrstationer og jordbundsscanninger.

Robotten fra Farmdroid er en del af projektet »Fra mark til model« på Asmildkloster Landbrugsskole. Projektet er støttet af Nordea-fonden med 1,6 millioner kroner. Formålet er at styrke den næste generation af dygtige faglærte landmænd, som kommer til at levere et afgørende bidrag til den grønne omstilling i Danmark.

Robotter gør arbejdet mere præcist og grønt

Hen over sommeren og gennem efteråret kører robotten rundt på markerne for at rense roerne for ukrudt. Robotten kommer også til at kunne sprøjte afgrøder. Her er det smarte, at robotten kan sprøjte nøjagtig der, hvor den enkelte planteafgrøde gror. På den måde lærer eleverne at arbejde med præcisionslandbrug, hvor indsamlet data bruges til at planlægge en markdrift, der både har højt udbytte og fokus på bæredygtighed.

Forstander på Asmildkloster Landbrugsskole Lars Møgelbjerg Andersen glæder sig over udviklingen:

- Præcisionslandbrug på Asmildkloster landbrugsskole er ikke bare noget eleverne læser, hører og taler om i undervisningen. De kommer også til at arbejde med præcisionslandbrug i praksis, og de lærer at anvende data på måder, der ikke alene er godt for markudbyttet, men som også er rigtig godt for miljøet.

For godt 70 år siden betød traktoren enorm stor effektivisering af dansk plantealvsproduktion. Med en selvkørende markrobot på Asmildkloster Landbrugsskole, markeres endnu et nybrud i dansk landbrug, som er et skridt på vejen i den grønne omstilling.

100 mio. kr. til fremtidens faglærte

At Asmildkloster har modtaget 1,6 millioner kroner i støtte fra Nordea-fonden betyder, at skolen nu for alvor kan sætte fokus på præcisionslandbrug og arbejde praktisk i marken med fremtidens landbrug.

I efteråret 2023 udloddede Nordea-fondens værkstedspulje 100 millioner kroner til en række erhvervs- og FGU-skoler i Danmark. Fonden ønsker at give skolerne mulighed for at investere i moderne værktøj, nye teknologier og grøn omstilling.

Puljen er etableret for at give skolerne mulighed for både at forbedre deres faciliteter og opkvalificere underviserne. På den måde skal det også gøres mere attraktivt for unge at tage en erhvervsuddannelse.

- Vi har brug for nye generationer af dygtige faglærte og håber, at Værkstedspuljen bidrager til, at flere unge får lyst til at blive håndværkere – uanset om det er smed, kok, landmand eller andre fag. Det har været fantastisk at få et væld af ansøgninger fra ambitiøse FGU- og erhvervsskoler, der gerne vil tilbyde deres elever de bedst mulige rammer med moderne udstyr og topkvalificerede faglærere, siger Henrik Lehmann Andersen, adm. direktør i Nordea-fonden.

Værkstedspuljen var åben fra juni til oktober 2023, hvor i alt 68 uddannelsesinstitutioner fra Danmark og Færøerne søgte om støtte. Projekterne modtager fra én million kroner og op i støtte. Der blev uddelt til 20 erhvervsskoler og 10 FGU-skoler fordelt på i alt 57 lokationer rundt omkring i landet.

Læs også