Robotti på arbejde i marken

Der er kommet godt gang i robot-såningen, som er økonomisk relevant til såning af de afgrøder, der skal bruges flest timer i.

Fra at være en opsigtsvækkende fremtidsmaskine til udstillinger og blikfang ved markdemonstrationer er den kraftfulde Robotti fra Agrointelli nu i arbejde i marken på lige fod med andre traktortrukne markmaskiner.

På maskinstationsbasis er en Robotti netop gået i gang med såning i det sjællandske område, mens tre Robotti-maskiner allerede har sået en hel del hektar med blandt andet hestebønner i det jysk-fynske område.

Det oplyser planteavlsrådgiver Lars Albrecht, Albrecht Agro, der har opgaven som formidler af robottens ydelser på Sjælland.

- Vi oplever en stor interesse fra sjællandske planteavlere efter at få robot-sået spinat, sukkerroer, frø og andre rækkeafgrøder, så vi på nuværende tidspunkt er fuldt booked på den første robots kapacitet.

Sparer mandskab

Robot-såning er økonomisk relevant til såning af de afgrøder, der skal bruges flest timer i.

- Dér er den konkurrencedygtig – ikke med en stor traktortrukken såmaskine i en hvedemark, understreger Lars Albrecht.

- Dog kan robotten måske konkurrere ved såning af en økologisk hvedemark med vores Pöttinger så-redskab til 25 centimeters rækkeafstand. Så kan der efterfølgende radrenses, som man normalt gør i økologisk korn.

Det kan opfylde formålet med brugen af robot – at spare en mand på en traktor.

- At få sæson-arbejdskraft er nemlig et stadigt større problem for mange med specialafgrøder og andre rækkesåede afgrøder. Og sikkert et endnu større problem om nogle år, påpeger Lars Albrecht.

Samler erfaring

De første marker på Sjælland blev sået med Robotti i påsken. Og såningen er fortsat de seneste dage med et mål på cirka 100 hektar robotsåede arealer på Sjælland.

- Vi har sået spinat og er nu i gang med at så sukkerroer. Derefter skal vi så økologisk majs og chrysanthemum, fortæller Lars Albrecht, der indsamler erfaringerne med robottens arbejde og kapacitet.

- Vi måler, hvor lang tid det tager at køre med en maskine pr. hektar. Hvad går der til spildtid, og hvad er tidsbesparelsen i store, ens marker?

Den skal netop testes for kapacitet i de store marker med lange rækker.

- Agrointelli forventer at så cirka 400 hektar i disse uger med de fire robotter, der kører over hele landet. Så der kommer erfaringer ind fra større arealer, og der bliver rettet på robotternes indstillinger undervejs.

Det er storskala-test i praksis på maskinstationsvilkår og til betaling efter maskinstationstakst.

- Det er ikke en gratis ydelse fra Agrointelli, understreger Lars Albrecht.

Læs også

Det kører godt for sukkerroedyrkerne
11 bedrifter på Djursland er med i nyt forskningsprojekt
Spiseløgareal stiger i Tyskland
Godt nyt om glyphosat: Frankrig og tre andre EU-lande siger fagligt god for glyphosat
Planteavlskonsulent: - Græsukrudt er noget Fanden har skabt for at genere dansk landbrug
Markvandring tilbage i vante rammer