Meget lavt behov for bekæmpelse i næsten alle afgrøder

Kun i kartofler kan sprøjtning mod cikadenymfer blive aktuelt, hvis der skulle forekomme mange i enkelte marker.

I uge 30 har planteavlskonsulenterne igen indberettet deres observationer for skadegørere i markerne til registreringsnettet på Seges. Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen giver her et kort overblik over ugens observationer landet over.

Hestebønner

Vikkeskimmel er stadig mest udbredt og er fundet i alle marker og med op til 22-30 procent dækning.

Angrebene af chokoladeplet er på omkring samme niveau som ugen før og er fundet i 17 af 18 marker og med op til 9-10 procent dækning. Hestebønnerust har bredt sig i den forløbne uge og er fundet i alle marker og med op til 15-30 procent dækning.

Hestebønnebladplet er kun fundet i en mark og med kun en procent dækning.

Svampebekæmpelse er ikke længere aktuel.

Der blev i sidste uge kun fundet bedebladlus på en ud af 18 lokaliteter og kun med op til 0,5 procent angrebne planter. Der er fundet ærtebladlus i 10 ud af 18 marker med op til 90 procent angrebne planter.

Skadedyrsbekæmpelse er derfor heller ikke længere aktuel.

Vækststadierne for hestebønner varierer fra 78 til 82 – fra næsten alle bælge i fuld størrelse til begyndende modning.

Majshelsæd

Planteavlskonsulenterne har observeret i 12 pløjede marker og 8 upløjede marker og alle marker har forfrugt majs.

Risikoen for angreb af majsøjeplet og majsbladplet er størst i upløjede marker med forfrugt majs, fordi svampene overlever på planterester af majs.

Når det kan anes, hvor kolben dannes, bedømmes procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben og procent dækning på bladet, der støtter kolben. Derudover bedømmes procent dækning på 2 blade over kolben hhv. på 2 blade under kolben.

I pløjede marker anbefales bekæmpelse, hvis over 60 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben. Der skal samtidig have været mindst én risikoperiode, som er mindst 36 sammenhængende timer med bladfugt, for at udløse bekæmpelse. I upløjede marker med forfrugt majs er risikoen for kraftige angreb højere. Nogen bekæmpelsestærskel er ikke kendt, men bekæmpelse vurderes aktuel, hvis 10 procent af planterne har angreb på bladet, der støtter kolben.

Der er i tre marker fundet angreb af majsøjeplet på bladet, der støtter kolben, hvoraf den ene mark er upløjet. Der er fundet 10-50 procent planter med angreb på bladet, der støtter kolben, men dækningsprocenten er meget lav nemlig kun 0,01 procent dækning.

Der er ikke fundet angreb eller kun fundet meget svage angreb af majsbladplet.

Der vurderes derfor ikke at være bekæmpelsesbehov lige nu.

Beslutningen om bekæmpelse skal træffes inden sprøjtefristen, som er vækststadium 65 (fuld blomstring) for Opera og Comet Pro og vækststadium 69 (afsluttet blomstring) for Propulse.

Vækststadierne varierer fra 53 til 65 – fra spids af hanblomst synlig til fuld blomstring.

Der er i sidste uge fundet majshalvmøl i 6 af 14 marker med en til 3 majshalvmøl i fælderne.

Fælderne er opstillet for at følge udbredelsen af dette relativ nye skadedyr i Danmark. Der kan ikke ud fra fangsterne angives et bekæmpelsesbehov.

Sukkerroer

NBR Nordic Beet Research har i uge 29 startet de ugentlige bedømmelser af angreb af bladsvampe, og de første resultater har kunnet ses 22. juli.

Der er fundet enkelte rustpustler i hele dyrkningsområdet, men ikke i et omfang, hvor bekæmpelse bør iværksættes.

Kartofler

Behandling med 0,15 kg Mospilan rettet mod de voksne cikader og eventuelle nymfer blev afhængig af fremspiringstidspunkt anbefalet i uge 24 eller 25.

Fokus er nu rettet mod bekæmpelse af cikadenymferne. Der bedømmes cikadenymfer til og med uge 33 (16.-17. august).

Ved en hurtig stigning og udbredt forekomst af cikadenymfer på undersiden af de nedre blade behandles med 0,25 kg Mospilan pr. ha.

Der blev i sidste uge fundet cikadenymfer på 9 af 10 lokaliteter med i gennemsnit 0,1- 4,0 nymfer pr. blad.

Der er tendens til en stigning i forhold til ugen før på nogle af lokaliteterne, men generelt er udbredelsen af cikadenymfer endnu lav, og der er lige nu ikke bekæmpelsesbehov.

Finder man mange cikadenymfer i marken, anbefales dog bekæmpelse.

Læs også