Kalkmangel koster udbytte i mere end et år

Det tager et år eller to at få kalkniveauet op igen, hvis der først er konstateret mangel. Derfor anbefaler Agri Nord, at landmanden fast får taget jordprøver.

Efteråret er tid til jordprøver. Hvis næringsstofindholdet i jorden først er blevet for lavt, kan der gå flere år, inden indholdet igen er oppe i det rette niveau. Kalk- eller næringsstofmangel kan altså give udbyttetab i 1-2 år. Her er det planteavlskonsulent Kathrin B. Østergaard, der tager jordprøver. Foto Agri Nord

Hvis kalkmangel eller mangel på fosfor og kalium først har taget toppen af udbytterne, er der lang vej til igen at få næringsstofindholdet i jorden i balance igen.

- Når først der er kalkmangel, og udbytterne er gået ned, går der et år eller to, inden reaktionstallet i jorden igen er oppe i det rette niveau, og det vil altså sige, at manglen i hvert fald koster udbytte i mere end et år, siger Poul Madsen, der er teamleder i Agri Nord Planteavl.

Derfor anbefaler han, at landmanden som en fast rutine får taget jordprøver hvert 4. eller 5. år.

- Det er absolut at foretrække at være proaktiv, så det ikke går galt, siger Poul Madsen.

Tiden er inde til jordprøver

Det er netop nu her efter høst, at de fleste får taget jordprøver.

En jordprøve består af 16 forskellige jordudtagninger, der blandes sammen til en prøve.

I en standardanalyse hos Agri Nord bliver der analyseret for reaktionstal, kaliumtal, fosfortal og magnesiumtal.

GPS-jordprøver vinder frem

Agri Nord tilbyder to forskellige typer af jordprøver. I den ene, den såkaldte almindelige jord-prøve, bliver prøven taget, så den dækker et eller flere områder på 3-4 hektar af en mark.

Der er også mulighed for at få udtaget positionsbestemte jordprøver, også kaldet GPS-jordprøver i daglig tale.

- Disse prøver bliver udtaget med en jordprøve pr. hektar. Det er efter denne metode, vi laver flest jordprøver, da de giver et bedre billede af kalk- og næringsindholdet på marken, siger planteavlskonsulent Kathrin B. Østergaard, der er en af de planteavlskonsulenter, der er specialiseret i jordprøver.

Den mest præcise tildeling

Ved GPS-jordprøverne beregnes et positionsbestemt kalk- og næringsbehov.

- Vi laver gradueret kort for hvert enkelt analysetal. Samler det hele i en mappe og sørger for at sende de digitale filer til maskinstationen, som skal udbringe kalken, forklarer Kathrin B. Østergaard.

GPS-jordprøverne er lidt dyrere end de almindelige jordprøver. Der udtages flere prøver i alt, men til gengæld er prisen pr. prøve lavere. Med GPS-jordprøver får man et mere detaljeret billede af marken.

- Vigtigst af alt, så vil den mere præcise fordeling af kalken være med til at øge afgrødernes vækst og begrænse, at reaktionstallet bliver for højt, og der dermed kommer manganmangel.

Reaktionstallet kan også blive for lavt og dermed nedsættes tilgængeligheden af næringsstoffer, så planterne mistrives, siger hun.

Læs også