Stubmarken: Glyphosatsprøjtning mod kvik må ikke komme for tæt på jordbehandling

Bedst effekt med bekæmpelse af kvik opnås, når alle kvikplanter har mindst tre til fire blade.

For de fleste glyphosatprodukters vedkommende må der ikke falde regn inden for de følgende fire til seks timer efter sprøjtningen. Foto: Hardi - I sædskifter, hvor der er lange intervaller mellem muligheden for at bekæmpe kvik, er det derfor nødvendigt at anvende højere dosis end i sædskifter, hvor der med kortere interval er mulighed for at bekæmpe kvik, fastslår planteavlskonsulent Ole Schou, VKST. Arkivfoto

Selv om der ofte er gode glyphosat-sprøjteforhold mod kvik i stubmarkerne lige efter høst, skal man sikre sig, at kvikken har en vis størrelse og er i god vækst.

- Kvik skal have udviklet tre til fire blade, før planten sender saftstrømmen og dermed den udsprøjtede glyphosat ned i udløberne, påpeger planteavlskonsulent Ole Schou fra VKST.

Og for at opnå fuld effekt på udløberne, skal der være en vis afstand mellem sprøjtning og jordbearbejdning.

- Frem til sprøjtning senest 1. oktober skal der være 7-10 dages afstand, mens der ved sprøjtning i oktober skal være 10-14 dage og herefter mindst 14 dage, da væksten er langsom, fastslår Ole Schou.

- Det korteste interval gælder, når der i perioden er gode temperaturforhold og høj lysindstråling.

Mangler dokumentation

Roundup Flex og Roundup Power Max har ifølge firmaoplysninger en hurtigere optagelse.

Det er - ifølge etiketten - tilstrækkeligt med en afstand på to dage mellem sprøjtning og jordbearbejdning ved bekæmpelse af kvik ved fuld dosering og under optimale betingelser.

- Der mangler dog forsøgsmæssig dokumentation for, hvor meget hurtigere formuleringerne vil virke i forhold til andre formuleringer af glyphosat, påpeger Ole Schou.

- Som udgangspunkt mener vi stadig, at der bør følges de retningslinjer for afstand imellem sprøjtning og jordbearbejdning, som er nævnt først i dette afsnit.

Der er også en sammenhæng mellem dosis og effekt.

- I sædskifter, hvor der er lange intervaller mellem muligheden for at bekæmpe kvik, er det derfor nødvendigt at anvende højere dosis end i sædskifter, hvor der med kortere interval er mulighed for at bekæmpe kvik.

Nattefrost er ok

Kvikbekæmpelse vil normalt udelukke tidlig såning af vintersæd.

- Men til gengæld er der en sanerende effekt mod græsukrudt ved at udsætte såningen, påpeger Ole Schou.

Og ved sprøjtning først i oktober er det stadig muligt at opnå rigtig god effekt.

- Ved bekæmpelse af kvik gør det ikke noget, at der sprøjtes efter den første nattefrost. Noget tyder på, at lidt nattefrost faktisk sætter yderligere skub i transporten ned i udløberne og dermed medvirker til god langtidseffekt.

Men afgørende er, at jo senere på året, der sprøjtes, jo større interval skal der være imellem sprøjtning og jordbearbejdning.

Stubharvning

Mekanisk stubbearbejdning i august-september forud for vintersæd har under forudsætning af fuld gennemskæring god effekt mod grå bynke, men ikke mod tidsler, svinemælk, agerpadderokker og følfod.

- Stubbearbejdning vil alene stoppe yderligere tilvækst af de sidstnævnte arter, fastslår Ole Schou.

- Effekten mod kvik kan være god, hvis udløberne kan frilægges i en længere periode med meget tørt vejr.

Sprøjteteknik for glyphosat på stubmark

● Morgensprøjtning på dage med udsigt til sol vil være perfekte sprøjteforhold, hvis der ikke er kraftig dug på planterne.

● Vandmængden bør, ved sprøjtning med høje glyphosatmængder, maksimalt være150-170 l/ha, gerne mindre.

● Den permanente græskant er bedste værn mod, at blandt andet gold hejre og væselhale etablerer sig og spreder sig ind i marken – græskanter langs hegn, må derfor ikke rammes med glyphosat.

● Brug lowdriftdyser eller kompakte luftinjektionsdyser (minidrift).

● Et godt valg kan være gul kompaktinjektionsdyse, som for eksempel Hardi minidrift 020 eller Lechler IDK 020, 120 liter/ha, 8 km/t, 3 bar,

alternativt lilla 025 lowdriftdyse, 130 liter/ha, 8,5 km/t, 2,5 bar.

● Under vanskelige forhold kan alternativet være lilla 025 kompaktinjektionsdyse og 150 liter/ha.

● Ved spildkornsbekæmpelse med lave glyphosatmængder anbefaler vi generelt lave vandmængder, maksimalt 120-130 l/ha.

● Flere bruger kompaktinjektionsdyser til glyphosat, gul 020 dyse (for eksempel Hardi minidrift 020 eller Lechler IDK 020, 120 liter/ha, 8 km/t, 3 bar), passer til denne opgave.

● Tilsætning af ammoniumsulfat og spredeklæbemiddel til klassiske 360 g/l glyphosatmidler under forhold med lav luftfugtighed giver væsentlig højere effekt.

● Nyere forsøg viser, at der er grund til at antage, at alle glyphosatmidler vil have gavn af tilsætning af additiver, både pH-sænkende additiver og sprede-klæbemiddel.

● Anvend derfor sprede-klæbemiddel uanset glyphosat-type.

● Derudover har de pH-sænkende additiver den virkning, at de forhindrer glyphosat-molekyler i at binde til calcium og andre

såkaldte kationer.

● Brug derfor altid 0,1 l/100 l vand sprede-klæbemiddel i sprøjten + enten 0,1-0,2 l/100 l vand NovaBalance eller lignende - eller + 1 l l/100 l vand svovlsur ammoniak/ammoniumsulfat.

Markedsførte glyfosatmidler

● For de fleste produkters vedkommende må der ikke falde regn inden for de følgende fire til seks timer.

● Roundup Flex og Roundup PowerMax, angives at optages hurtigere og være regnfast efter henholdsvis fire og én time.

● Optagelseshastigheden for de to midler er formentlig ens, men ved godkendelsen af etiketten har firmaet fået lov at skrive forskellige regnfastheder.

● Optagelse i løbet af en time forudsætter meget optimale forhold med høj luftfugtighed.

Kilde: Planteavlskonsulent Ole Schou, VKST

Læs også