Få beregnet klimaaftrykket fra dine marker

Klimaaftrykket pr. ha i 2021 er af Seges beregnet for mere end 350.000 marker.

- Det er næsten alle marker på de fleste bedrifter, der bruger Mark Online, oplyser Seges, som netop har præsenteret det nye klimaværktøj.

Seges er på vej med et nyt klimaværktøj, der kan opgøre og præsentere klimaaftrykket fra hele landbrugsbedriften.

- Det er meningen, at der skal hentes data fra Mark Online til klimaværktøjet, der samler klimaaftrykket fra alle bedriftens produktionsgrene, oplyser man fra Seges i forbindelse med en præsentation.

- Formålet med den aktuelle præsentation af klimaaftryk på Landmand.dk er at teste datagrundlaget i Mark Online og vise, hvor langt vi kan komme med klimaberegningerne ud fra det datagrundlag, der allerede findes på bedrifter, der bruger Mark Online.

Mest fra gødning

I Mark Online er der præcise oplysninger om gødningsanvendelsen i hver enkelt mark.

- De emissioner af drivhusgasser, der er knyttet til gødningsanvendelsen, udgør typisk 60-70 procent af markens samlede klimaaftryk.

Klimaaftrykket er også beregnet pr. udbytteenhed, hvis markens udbytte er registreret i Mark Online.

Klimaaftrykket pr. udbytteenhed fortæller, hvor klimaeffektiv produktionen har været.

Benchmarking

På Landmand.dk bliver der desuden foretaget en benchmarking af klimaaftryk pr. udbytteenhed.

- Det beregnede klimaaftryk i hver enkelt mark bliver sammenlignet med et landsgennemsnit for hver enkelt afgrøde, oplyser Seges.

- På et markkort bliver det med farver vist, hvilke marker der har et lavt, middelhøjt eller højt klimaaftryk pr. udbytteenhed.

Indtil 15. december

Som nævnt er klimaaftrykket pr. udbytteenhed kun beregnet, hvis udbyttet er registreret.

- Men det kan stadig nås, oplyser man fra Seges.

- Hvis der registreres et udbytte senest den 15. december, så kommer marken med i en genberegning, der også bliver præsenteret på Landmand.dk snarest muligt derefter.

Sådan er klimaaftrykket beregnet

Der er mange kilder til emission af drivhusgasser ved dyrkning af afgrøder. Her er blandt andet brugt:

● Klimaaftryk fra produktion af handelsgødning

● Lattergas fra udbragt N i handelsgødning

● Lattergas fra udbragt N i husdyrgødning og anden organisk gødning

● Lattergas fra ammoniakfordampning

● Lattergas fra N i afgrøderester

● Lattergas fra nitratudvaskning (standardværdi pr. afgrøde)

● Klimaaftryk fra forbrug af kalk (standardværdi)

● Klimaaftryk fra forbrug af pesticider (standardværdi pr. afgrøde)

● Klimaaftryk fra forbrug af brændstof (standardværdi pr. afgrøde)

Læs også