Optimér planteavlen med jordbundsanalyser

Med en jordprøveudtagning og en standardanalysepakke får man et godt grundlag for at forbedre planteavlen.

Overordnet set har økonomien i planteavlen været fornuftig de seneste år, og det bør udnyttes til at optimere jordbundstallene og lappe eventuelle huller for tidligere tiders besparelser.

Sådan lyder anbefalingen fra Patriotisk Selskab, der i en meddelelse råder til, at der bliver udtaget jordprøver ca. hvert femte år.

En standardanalysepakke indeholder reaktions-, fosfor-, kali- og magnesiumtal, som er de væsentlige parametre. Foruden disse kan der analyseres for andre næringsstoffer, hvis der er mistanke om særlige forhold, eksempelvis i pletter med dårlig vækst.

Dexter ratio

Udover standardanalysepakken tilbyder rådgivningsselskabet en analyse af jordprøver for indhold af ler og organisk kulstof, så man får information om jordens »Dexter ratio«.

Dexter ratio viser, hvor jordens dyrkningsegenskaber er forringede – det vil sige, hvor der er øget risiko for slemning, hvor det er svært at lave ordentligt såbed osv. – og hvor galt det står til.

En Dexter ratio på 10 markerer en gradvis overgang fra jord med gode dyrkningsegenskaber til jord med forringede dyrkningsegenskaber. I praksis bruges Dexter ratio til at få et overblik over, hvor tæt jorden er på at have forringede dyrkningsegenskaber, eller – hvis den allerede har forringede dyrkningsegenskaber – hvor alvorligt det er, og hvor lang tid der vil gå, før de gode dyrkningsegenskaber er tilbage.

Ifølge Patriotisk Selskab er Dexter ratio på lerjorde kort sagt et redskab til at vurdere, om det kan gå at fjerne halm og tære på jordens indhold af organisk materiale, eller om der skal tilføres mere organisk materiale ved at snitte halm, tilføre organisk gødning eller øge andelen af frøgræs og efterafgrøder.

Rådgivningsselskabet oplyser endvidere, at de for hver 10. standardjordprøve gratis udtager én Dexter-jordprøve. Det eneste krav er, at man som minimum får udtaget jordprøver på 200 hektar, så der er en vis variation i prøverne. Ønskes flere Dexter-analyser eller Dexter-analyser ved udtagning af mindre end 200 ha, betales der ekstra herfor.

Dexter ratio udtages positionsbestemt med GPS i en plet på cirka fem meter i diameter, hvilket betyder, at man ved næste jordprøveudtagning kan genfinde stedet og analysere, hvordan Dexter ratioen har ændret sig siden sidst. Derved får man som planteavler et indblik i, hvordan den nuværende drift påvirker jordens dyrkningsegenskaber.

Læs også